Moleküler Biyoloji ve Genetik

21. yüzyıla yön veren en önemli güçlerden biri, yaşam bilimlerindeki hızlı değişimdir. Çevre kirliliği, kanser, salgın hastalıklar gibi pek çok konuda yaşam bilimlerinden elde edilen inovatif çözümler kritik rol oynamaktadır. Moleküler Biyoloji ve Genetik ise canlılığı moleküler, hücresel ve kalıtım yönlerinden inceler, araştırır ve yeni teknikler yaratır.

Programımızın 1. sınıfında Çekirdek Program kapsamında evrensel değerler ve çağdaş yetkinliklerin kazandırıldığı yoğun bir eğitim programı sunulur. Çekirdek Program’da eğitim anlayışımız,

• Tüm fakültelerin ve üniversitemizin öğrencilerinin katılımı ile hazırlanan 0 özgün dersler,
• Geleneksel sınav yöntemlerinin uygulanmadığı bir ölçme-değerlendirme sistemi,
• Öğrencinin aktif katılımının sağlandığı, öğretim üyelerinin “mentor” olduğu bir ders yapısı,
• Konu tabanlı bir İngilizce eğitimi,
• Sosyal sorumluluk projeleri ile yaşadıkları topluma ve gezegene duyarlı bireyler yetiştirmek ilke ve hedeflerine dayanır.

Bölümümüz, Moleküler Biyoloji ve Genetik çalışmaları için gerekli olan,

• yazılım ve donanım imkanları,
• fizik, kimya ve modelleme,
• biyoloji deneylerini yürütecek altyapıya sahiptir.

2013 yılından bu yana “Biyoinformatik ve Genetik” adıyla öğrenci kabul eden bölümümüz, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında Proje Tabanlı Yeni Eğitim Modeli çerçevesinde yeniden yapılandırılmış ve “Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü” adını almıştır.

Mezunlarımız akademik alanda çalışmalarına devam edebilecekleri gibi;

• ilaç ve biyoteknoloji firmalarının araştırma ve geliştirme bölümlerinde,
• üniversiteler bünyesindeki biyoinformatik ve genetik araştırma merkezlerinde aranan kişiler haline gelmektedir.

Proje Çalışması İçin Öğrencilerin Ayağına Gidiyoruz!

Her dönem, lisans öğrencilerine verilen her derste, dönem sonunda sınıf birincisine (ve bazen ikincisi ile üçüncüsüne) dersi veren öğretim üyesi proje teklif eder. Ayrıca, 1. sınıftan itibaren bütün öğrenciler bütün öğretim üyelerinden proje istemeye kuvvetle teşvik edilir.

Bölümümüzün eğitim dili İngilizcedir.