Mekatronik Mühendisliği

Kadir Has Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Mekatronik Mühendisliği Lisans Programı, günümüzde büyük önem kazanan ve makine, elektronik ve yazılım alanlarının sinerjik bir bileşimine ihtiyaç duyulan sensör teknolojileri, robotik, otomasyon gibi uygulamalara ağırlık vermektedir. 2019-2020 akademik yılında 100% burslu 20 öğrenci alınmıştır.

Programın amacı, proje tabanlı eğitim anlayışıyla dünya standartlarında nitelikli bir eğitim vererek,

  1. Evrensel değerler ve yetkinliklerle donanmış,
  2. Her türlü mühendislik problemine cesaretle eğilebilen, çok disiplinli ve projeye dayalı yaklaşımlarla çözüm getirebilen,
  3. Mekatronik mühendisliği için gerekli yazılım, donanım ve tasarım altyapısını edinmiş,
  4. Robotik, otomasyon, sensör teknolojileri ve benzeri konularda, araştırma-geliştirme, tasarım, proje geliştirme ve yönetimi ile ilgili görevler alabilen mühendisler yetiştirmektir.

Yurtiçindeki tüm ve yurtdışındaki çoğu mekatronik mühendisliği programları, büyük bir kısmı zorunlu olan ayrı ayrı dersler halinde yapılandırılır. Mekatronik Mühendisliği Bölümümüz ise,

  1. Birinci yılda öğrenciye evrensel değer ve yetkinliklerin aktarılmasını,
  2. İkinci yıldan itibaren akademik ve profesyonel yetkinliklere yönelik çalışmaların başlamasını,
  3. Dört yıla yayılan, proje tabanlı bir eğitim modelini esas alır.

Bu yaklaşımda öğretilecek konular, sektörle işbirliği içerisinde belirlenecek mekatronik mühendisliği uygulamalarından örneklere dayalı projeler aracılığı ile işlenir. Ders planının ikinci yarıyılından başlayarak her dönem öğrencinin en az iki proje yapması, bu projelerdeki hedefe varacak şekilde edinmesi gerekli formasyonu sorgulaması ve o dönem içerisinde öğreneceği konularla bunu edinmesi sağlanır. Bu projelerin tanımlanmasında, yürütülmesinde ve değerlendirilerek notlandırılmasında programın endüstriyel paydaşları aktif olarak rol alır. Sonuç olarak programımız, evrensel değerler ve yetkinliklerle donanmış öğrencilere proje odaklı bir eğitim modeli ile mekatronik mühendisliği eğitimi verecek şekilde tasarlanmış yenilikçi bir programdır.

Mekatronik Mühendisliği Bölümü’nün eğitim dili İngilizcedir


Sektörel İşbirlikleri

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ PROJE TABANLI EĞİİM MÜFREDATI
1. YIL GÜZ
Ders Kodu Ders Adı (TR) Ders Adı (EN) Yerel Kredi AKTS T U L
KHAS101 Kökenler ve Sonuçları  Origins and Consequences 3 5 3 0 0
KHAS103 İnsanlık Tarihi History of Humankind 3 5 3 0 0
KHAS105 İnsani Değerler ve Etik Human Values and Ethics 3 5 3 0 0
KHAS107 Tasarım Kültürü, Tasarımla Karşılaşma Design Culture, Design Encounters 3 5 3 0 0
KHAS109 Problem Çözmede Hesaplamalı Düşünme Computational Thinking for Problem Solving 3 5 3 0 0
TLL101  Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma I Critical Reading and Writing in Turkish I 2 3 2 0 0
Toplam 17 28 17 0 0
1. YIL BAHAR
Ders Kodu Ders Adı (TR) Ders Adı (EN) Yerel Kredi AKTS T U L
KHAS102 Bilimsel Keşifler ve Mühendislik Scientific Discoveries and Engineering 3 5 3 0 0
KHAS110 Toplumsal Sorumluluk Projesi Civic Responsibility Project 1 2 1 0 0
KHAS112 Matematiği Anlamak Understanding Mathematics 4 6 4 0 0
MTE192  Robotik Başlangıç Projesi Robotics Start-Up Project 3 6 2 2 0
TLL102  Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma II Critical Reading and Writing in Turkish II 2 3 2 0 0
  Birinci Sınıf Seçmeli I Freshman Elective-I 3 5 3 0 0
  Birinci Sınıf Seçmeli II Freshman Elective-II 3 5 3 0 0
Toplam 19 32 18 2 0
2. YIL GÜZ
Ders Kodu Ders Adı (TR) Ders Adı (EN) Yerel Kredi AKTS T U L
MTE211 Teknik Çizim Technical Drawing 3 4 2 0 2
MTE291  Bilgisayar Oyunu Tasarımı Projesi Computer Game Design Project 4 6 3 2 0
MTE293 Mantıksal Tasarım Projesi Logic Design Project 4 8 3 0 2
FENS201 Uygulamalı Mühendislik Matematiği I Applied Engineering Mathematics I 4 6 3 2 0
FENS203 Malzemeler Materials 3 4 3 0 0
HST101  Modern Türkiye Tarihi I History of Modern Turkey I 2 2 2 0 0
Toplam 20 30 16 4 4
2. YIL BAHAR
Ders Kodu Ders Adı (TR) Ders Adı (EN) Yerel Kredi AKTS T U L
MTE294 Mekanik Sistem Benzetim Projesi Mechanical System Simulation Project 7 10 5 4 0
FENS202 Uygulamalı Mühendislik Matematiği II Applied Engineering Mathematics II 4 6 3 2 0
CIV102  Fiziksel Sistemlerin Dengesi Equlibrium of Physical Systems 4 6 2 4 0
MTE299 Staj I Internship I 0 6 0 0 0
HST102 Modern Türkiye Tarihi II History of Modern Turkey II 2 2 2 0 0
Toplam 17 30 12 10 0
3. YIL GÜZ
Ders Kodu Ders Adı (TR) Ders Adı (EN) Yerel Kredi AKTS T U L
MTE391 Yazılım Tasarım Projesi I Software Design Project I 4 6 3 0 2
MTE393 Gömülü Tasarım Projesi Embedded Design Project 4 8 3 0 2
FENS300 Sayısal Yöntemler Numerical Methods 3 5 2 2 0
CIV263 Fiziksel Sistemlerin Dinamiği Dynamics of Physical Systems 3 4 3 0 0
EEE307 Sinyaller ve Sistemler Signals and Systems 3 5 2 0 2
Toplam 17 28 13 2 6
3. YIL BAHAR
Ders Kodu Ders Adı (TR) Ders Adı (EN) Yerel Kredi AKTS T U L
MTE312  Makine Elemanları  Machine Elements 3 5 3 0 0
MTE392 Yazılım Tasarım Projesi II Software Design Project II 4 6 3 0 2
MTE394 Sistem Dinamiği ve Denetimi Projesi System Dynamics and Control Project 5 7 4 2 0
FENS200 Olasılık ve İstatistik Probability and Statistics 3 4 2 2 0
MTE399 Staj II Internship II 0 6 0 0 0
FENS310 Mühendisler için Ekonomi Economics for Engineers 3 4 3 0 0
Toplam 18 32 15 4 2
4. YIL GÜZ
Ders Kodu Ders Adı (TR) Ders Adı (EN) Yerel Kredi AKTS T U L
MTE491 Robot Tasarım Projesi Robot Design Project 5 10 4 2 0
FENS401 Mühendislik için Tasarım Projesi I Engineering Design Project I 2 6 1 2 0
  Seçmeli Proje I Elective Project I 4 8 3 2 0
  Alan Seçmeli I Area Elective I 3 6 3 0 0
Toplam 14 30 11 6 0
4. YIL BAHAR
Ders Kodu Ders Adı (TR) Ders Adı (EN) Yerel Kredi AKTS T U L
FENS400 Mühendislik için Tasarım Projesi II Engineering Design Project II 4 10 0 8 0
  Seçmeli Proje I Elective Project I 4 8 3 2 0
  Alan Seçmeli I Area Elective I 3 6 3 0 0
  Serbest Seçmeli  Free Elective 3 6 3 0 0
Toplam 14 30 9 10 0
Genel Toplam 136 240 111 38 12
SEÇMELİ PROJE DERSLERİ (ELECTIVE PROJECTS)
Ders Kodu Ders Adı (TR) Ders Adı (EN) Yerel Kredi AKTS T U L
MTE412 Bilgisayar Destekli İmalat Projesi Engineering Design Project II 4 8 3 2 0
MTE435 Gerçek Zamanlı Sistemler Projesi Real-Time Systems Project 4 8 3 2 0
MTE451 Robot Denetimi Projesi Robot Control Project 4 8 3 2 0
MTE456 Çok Ajanlı Sistemler Projesi Multi-Agent Systems Project 4 8 3 2 0
ALAN SEÇMELİ DERSLER (AREA ELECTIVE COURSES)
Ders Kodu Ders Adı (TR) Ders Adı (EN) Yerel Kredi AKTS T U L
MTE411 Termodinamik Thermodynamics 3 6 3 0 0
MTE413 Akışkanlar Mekaniği Fluid Mechanics 3 6 3 0 0
MTE415 Mikroelektromekanik Sistemler Microelectromechanical Systems 3 6 3 0 0
MTE453 Doğrusal Çok Değişkenli Sistemler Linear Multivariable Systems 3 6 3 0 0
MTE454  Servo Sistemler Servo Systems 3 6 3 0 0
MTE455  Güç Elektroniği Power Electronics 3 6 3 0 0
MTE457 Otomasyon Sistemleri Automation Systems 3 6 3 0 0
MTE458 Doğrusal Olmayan Sistemlerin Analizi Nonlinear Systems Analysis 3 6 3 0 0
MTE459 Biyolojik Denetim Sistemleri Biological Control Systems 3 6 3 0 0