Proje Tabanlı Eğitim

Öğrenciler ezberleyerek değil deneyimleyerek öğrenecekler


Günümüzün dünyasında değişen nesillerle birlikte onların öğrenme biçimleri de değişiyor. Sadece bir tıkla ulaşabilecekleri bilgileri ezberletmeye dayalı eğitim modeli artık miadını doldurdu. Öğrencilerimizin beyinlerini bilgi yüklemek için değil, bilgi üretmek için kullanmalarını istiyoruz.


Modüler Yapı


Bu yaklaşımda öğretilecek tüm akademik konular, birer projeye yönelik ve projeye uyarlanmış modüller içerisinde işlenmektedir. Ders planının ikinci yarıyılından başlayarak her dönem öğrencinin en az iki proje yapması, bu projelerdeki hedefe varacak şekilde edinmesi gerekli formasyonu sorgulaması ve o dönem içerisinde öğreneceği konularla bunu edinmesi sağlanır.


Mentorlar & Sektörel İş Ortaklarımız


Her bir proje için öğrencinin bir akademik “mentor”u, bir de sektörün önemli temsilcilerinde çalışan mühendis “mentor”u bulunur. Bu projelerin tanımlanmasında, yürütülmesinde ve değerlendirilerek notlandırılmasında programın endüstriyel paydaşları aktif olarak rol alır. Bu eğitim modelinin bir parçası olarak sektörel (dış) paydaşlar, öğrencilere kendi çalışma alanları, üretim tesisleri ve araştırma-geliştirme laboratuvarlarında uzun süreli ve projelere katılım içeren staj olanakları sunuyor.


Akademik Kariyer Fırsatı


Akademik olarak ilerlemek isteyen öğrenciler için Kadir Has Üniversitesi öğretim üyeleri, öğrencileri birinci sınıftan itibaren kendi araştırma projelerinde yer almalarını teşvik eder ve 4 yıllık eğitimleri süresince yaptıkları araştırma sonuçlarının bilimsel prestijli dergilerde yayınlamalarını sağlar. Akademik alandaki bu önemli adımlar öğrencilerimizi, dünyanın önde gelen üniversitelerinde lisansüstü eğitimlerine devam etmeleri için onlara büyük bir avantaj sağlar. Bu eğitim modeli ile yaparak öğrenen ve öğrendiğini hemen uygulama fırsatı bulduğu için bilgilerini hızlıca pekiştiren, yetkinliklerini sürekli geliştiren öğrenciler yetiştiririz.


Öğrenciye bilgi yüklemeyen, öğrencinin ihtiyacını kendisinin belirlediği bir yapı

Daha mezun olmadan profesyonel hayata hazırlık

Endüstriyel (dış) paydaşlarımızın kendi üretim tesisleri ve Ar-Ge laboratuvarlarında uzun süreli ve projelere katılım içeren staj olanakları

Ortak Çekirdek Program

Akademik kariyer isteyenlere araştırma laboratuvarlarında çalışma, prestijli yayınlarda yer alma ve dünyanın önde gelen üniversitelerinde lisansüstü eğitimlerine devam fırsatı

Gerekli akademik ve profesyonel yetkinlikleri, sıradan derslerle değil proje içine yedirilmiş modüller içerisinde verme