Yeni Medya

Yeni Medya, bilgi teknolojileri ve iletişim ağları ile medya sektörlerinin birbirlerine yakınlaşarak iç içe geçmeye başlaması sonucu ortaya çıkan (internet, mobil ağlar üzerinde oluşturulan web siteleri, haber siteleri, arama motorları, bloglar, wiki, sosyal medya platformları gibi) ve hızla değişen yeni iletişim araçlarını anlatır. 2009 yılında açılan Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Lisans Programı, Türkiye’de bu isimle lisans eğitimi veren ilk birimdir.

Proje tabanlı eğitim anlayışına sahip bu yenilikçi programın amacı,

  • Dijitalleşen dünyanın içinde kilit noktalarda pozisyon alabilen,
  • İletişim ve teknoloji bazlı değişiklikleri öngören ve onlara adapte olabilen,
  • Gerekli mesleki ve evrensel değerlerle donanmış bireyler yetiştirmektir.

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı itibarıyla geçilen eğitim modelinde Yeni Medya öğrencileri,

  • Birinci yıl evrensel değer ve yetkinliklerini artıracak,
  • İkinci yıldan itibaren akademik ve profesyonel yetkinliklere yönelik çalışmalarına başlayacak,
  • Dört yıla yayılan, proje tabanlı bir eğitim alır.

Yeni Medya Bölümü, sektörün önde gelen kurumlarıyla (Facebook, Dağ Medya, Pikan Ajans, Olmadık Projeler, Contentus, Podfresh, Teyit.org) varolan işbirliklerini geliştirir. Proje tabanlı yeni eğitim modeline içkin olan ve program müfredatının önemli bir bölümünü teşkil eden proje derslerinde öğrenciler, ikinci sınıftan itibaren bilişim, dijital medya ve gazetecilik projelerinde, dijital ajanslar gibi sektörlerin öncü kurumlarından gelen mentorların yönlendirmeleriyle gerçek projelerde aktif olarak yer alır. Bu projelerin tanımlanmasında, yürütülmesinde ve değerlendirilerek notlandırılmasında programın sektörel paydaşları etkin roller üstlenir. Böylelikle öğrenciler teori, uygulama ve deneyim odaklı bütünlükçü bir sistemde eğitim görür.

Yeni Medya Bölümü’nün eğitim dili İngilizcedir.


Sektörel İşbirlikleri

YENİ MEDYA BÖLÜMÜ PROJE TABANLI EĞİTİM MÜFREDATI
1. YIL GÜZ YARIYILI
DERS KODU DERS ADI (TR) DERS ADI (EN) T U L KR AKTS
KHAS101 Kökenler ve Sonuçları Origins and Consequences 3 0 0 3 5
KHAS103 İnsanlık Tarihi History of Humankind 3 0 0 3 5
KHAS105 Evrensel Değerler ve Etik Universal Values and Ethics 3 0 0 3 5
KHAS107 Tasarım Design 3 0 0 3 5
KHAS109 Hesaplamalı Düşünme Computational Thinking 3 0 0 3 5
TLL101 Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma 1 Critical Reading and Writing in Turkish 1 2 0 0 2 3
Yarıyıl Toplamı 17 0 0 17 28
1. YIL BAHAR YARIYILI
DERS KODU DERS ADI (TR) DERS ADI (EN) T U L KR AKTS
KHAS110 Toplumsal Sorumluluk Projesi Civic Involvement Projects 0 2 0 1 2
TLL102 Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma 2 Critical Reading and Writing in Turkish 2 2 0 0 2 3
COMM102 Temel Yapım Audiovisual Production 2 2 0 3 5
COMM104 Medya ve İletişim Media and Communication 2 2 0 3 5
NMD102 Yeni Medyada Anahtar Kavramlar Keywords in New Media 2 4 0 4 7

Çekirdek Seçmeli 1 Core Elective 1 3 0 0 3 5

Çekirdek Seçmeli 2 Core Elective 2 3 0 0 3 5
Yarıyıl Toplamı 14 10 0 19 32
2. YIL GÜZ YARIYILI
DERS KODU DERS ADI (TR) DERS ADI (EN) T U L KR AKTS
HST101 Modern Türkiye Tarihi 1 Modern History of Turkey 1 2 0 0 2 2
NMD201 Dijital Topluluklar Digital Communities 2 2 0 3 6
NMD203 Haber ve Hikâye Anlatıcılığı News and Storytelling 2 4 0 4 7

Alan Seçmeli 1 Field Elective 1 2 2 0 3 5

Alan Seçmeli 2 Field Elective 2 2 2 0 3 5

Serbest Seçmeli 1 Free Elective 1 1 4 0 3 5
Yarıyıl Toplamı 11 14 0 18 30
2. YIL BAHAR YARIYILI
DERS KODU DERS ADI (TR) DERS ADI (EN) T U L KR AKTS
HST102 Modern Türkiye Tarihi 2 Modern History of Turkey 2 2 0 0 2 2
NMD202 Yeni Medya ve Toplum New Media and Society 2 2 0 3 6
NMD204 Yeni Medyada İçerik Stratejileri Content Strategies for New Media 2 4 0 4 7

Alan Seçmeli 3 Field Elective 3 2 2 0 3 5

Alan Seçmeli 4 Field Elective 4 2 2 0 3 5

Serbest Seçmeli 2 Free Elective 2 1 4 0 3 5
Yarıyıl Toplamı 11 14 0 18 30
3. YIL GÜZ YARIYILI
DERS KODU DERS ADI (TR) DERS ADI (EN) T U L KR AKTS
NMD301 Dönüşümcü Düşünce Disruptive Thinking 2 6 0 5 8

Alan Seçmeli 5 Field Elective 5 1 4 0 3 6

Alan Seçmeli 6 Field Elective 6 1 4 0 3 6

Serbest Seçmeli 3 Free Elective 3 1 4 0 3 5

Serbest Seçmeli 4 Free Elective 4 1 4 0 3 5
Yarıyıl Toplamı 6 22 0 17 30
3. YIL BAHAR YARIYILI
DERS KODU DERS ADI (TR) DERS ADI (EN) T U L KR AKTS
NMD302 Dijital Araştırma Stüdyosu Digital Research Studio 2 2 0 3 6
NMD304 Dijital Startuplar İnşa Etmek Building Digital Start-ups 2 4 0 4 7

Alan Seçmeli 7 Field Elective 7 2 2 0 3 6

Alan Seçmeli 8 Field Elective 8 1 4 0 3 6

Serbest Seçmeli 5 Free Elective 5 1 4 0 3 5
Yarıyıl Toplamı 8 16 0 16 30
4. YIL GÜZ YARIYILI
DERS KODU DERS ADI (TR) DERS ADI (EN) T U L KR AKTS
COMM401 Mezuniyet Projesi 1 Senior Project 1 2 6 0 5 8
NMD401 Yeni Medyada Güncel Konular Contemporary Issues in New Media 2 2 0 3 6

Alan Seçmeli 9 Field Elective 9 2 2 0 3 5

Alan Seçmeli 10 Field Elective 10 1 4 0 3 6

Serbest Seçmeli 6 Free Elective 6 1 4 0 3 5
Yarıyıl Toplamı 8 18 0 17 30
4. YIL BAHAR YARIYILI
DERS KODU DERS ADI (TR) DERS ADI (EN) T U L KR AKTS
COMM402 Mezuniyet Projesi 2 Senior Project 2 2 8 0 6 10

Alan Seçmeli 11 Field Elective 11 2 2 0 3 5

Alan Seçmeli 12 Field Elective 12 1 4 0 3 5

Serbest Seçmeli 7 Free Elective 7 1 4 0 3 5

Serbest Seçmeli 8 Free Elective 8 1 4 0 3 5
Yarıyıl Toplamı 7 22 0 18 30
GENEL TOPLAM 82 116 0 140 240
               
YENİ MEDYA BÖLÜMÜ PROJE TABANLI MÜFREDATI ALAN SEÇMELİ DERSLER
DERS KODU DERS ADI (TR) DERS ADI (EN) T U L KR AKTS
NMD211 E-yönetişim ve E-Ticaret E-governance and Commerce 2 2 0 3 5
NMD212 Dijital Kültür Digital Culture 2 2 0 3 5
NMD213 Bilgi Güvenliği Information Security 2 2 0 3 5
NMD214 Büyük Veri ve İçgörü Big Data and Insights 2 2 0 3 5
NMD216 Yenilikçi Medya Laboratuvarı Emerging Media Lab 2 2 0 3 5
NMD311 Uygulama Geliştirme Atölyesi AppLab 1 4 0 3 6
NMD312 Yeni Medyada İş Geliştirme Growth-hacking and New Media Business 1 4 0 3 6
NMD313 Dinamik Web Tasarımı Dynamic Web Design 1 4 0 3 6
NMD314 Sosyal Medya Social Media 2 2 0 3 6
NMD316 Multimedya Laboratuvarı Multimedia Lab 1 4 0 3 6
NMD411 Veri Gazeteciliği Data Journalism 2 2 0 3 5
NMD412 Kriptopara ve Blokzincir CryptoCurrency and Blokchain 2 2 0 3 5
NMD414 Kullanıcı Deneyimi User Experience 2 2 0 3 5
NMD415 Arama Motorları ve Algoritmalar Search Engines and Alghoritms 1 4 0 3 6
NMD416 Dijital Platformlar Digital Platforms 2 2 0 3 5
COMM302 Özel Proje Special Project 0 2 0 1 3
COMM404 Portfolyo Portfolio 0 2 0 1 3