Reklamcılık

Kadir Has Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Reklamcılık Lisans Programı, çok boyutlu düşünebilen ve üretebilen yeni nesil reklamcılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Ders içerikleri, çağın gereksinimlerine ve sektör ihtiyaçlarına göre güncellenerek stratejiden müşteri ilişkilerine, metin yazarlığından medya planlamaya, dijital iletişimden kampanya yönetimine kadar geniş bir yelpazeyi temsil eden konuları içermektedir.

Dinamik müfredat içeriği ve proje tabanlı eğitim anlayışı ile dünyaya ve sektöre yetkin insan kaynağı sağlayan bölümümüzün amacı,

  • Evrensel ilkeleri benimsemiş, toplumsal olaylara duyarlı,
  • Dinamik reklamcılık sektörünün değişimlerine kolaylıkla adapte olabilen, iletişim problemlerine efektif çözümler üretebilen,
  • Kavramsal birikime hakim olan ve uygulamayı merkeze alarak, proje/kampanya geliştirebilen çok boyutlu ve disiplinlerarası çözüm üretebilen,
  • Dijital çağın yarattığı yeni nesil reklamcılık profiline ve yeni nesil mesleki reklamcılık için gerekli bilgi ve becerilere sahip olan,
  • Geleneksel ve dijital reklam ajanslarının yaratıcı bölümlerinde reklam yazarı ve sanat direktörü olarak, strateji bölümünde araştırma ve planlama uzmanı olarak, müşteri ilişkileri bölümünde müşteri temsilcisi, prodüksiyon bölümünde prodüktör, medya ajanslarında medya planlamacısı, sosyal medya uzmanı ve proje direktörü, reklamveren tarafında ise marka sorumlusu ve kurumsal iletişim sorumlusu olarak görev alabilecek profesyoneller yetiştirmektir.

Yeni eğitimi modelini benimsemiş Reklamcılık Bölümü sektörel işbirlikleri aracılığıyla proje tabanlı ve uygulamalı şekilde hazırlanan ders planları sayesinde problemi tanımlayıp çözüme dayalı refleksler geliştiren öğrenciler yetiştirmeyi esas alır. Modüler derslerde sektörden gelen uzmanlar rehberliğinde, güncel ve gerçek vakalar üzerinden reklamcılık sektörünün ihtiyaçları ve sorunlarına çözüm arayan projeler üretilir. Öğrenciler 3 yıl boyunca deneyimledikleri proje tabanlı eğitimin önemli bir çıktısı olarak bitirme projelerinde paydaşlarımızın sunduğu gerçek brieflerle bir kampanya inşa ederler. Bu kampanyanın araştırma, strateji oluşturma, iletişim planlama gibi kısımlarını tamamlayarak sektörden gelen temsilcilerin oluşturduğu jüri önünde final sunumlarını yaparlar. Böylelikle öğrencilerimiz mezun olmadan sektörde kullanacakları bilgi ve becerileri gerçek bir vaka üzerinde çalışarak deneyimleme fırsatı yakalarlar.

Sonuç olarak, bölümümüz evrensel ilkeleri benimsemiş, dünya sorunlarını ve trendlerini takip eden, yeni nesil reklamcılık bilgi ve becerileri ile donatılmış, sorunu tanımlayabilen, proje üretebilen, çözüm odaklı iletişimciler yetiştirir.

Reklamcılık Bölümü’nün eğitim dili İngilizcedir.


Sektörel İşbirlikleri

REKLAMCILIK BÖLÜMÜ PROJE TABANLI EĞİTİM MÜFREDATI
1. YIL GÜZ YARIYILI
DERS KODU DERS ADI (TR) DERS ADI (EN) T U L KR AKTS
KHAS101 Kökenler ve Sonuçları Origins and Consequences 3 0 0 3 5
KHAS103 İnsanlık Tarihi History of Humankind 3 0 0 3 5
KHAS105 Evrensel Değerler ve Etik Universal Values and Ethics 3 0 0 3 5
KHAS107 Tasarım Design 3 0 0 3 5
KHAS109 Hesaplamalı Düşünme Computational Thinking 3 0 0 3 5
TLL101 Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma 1 Critical Reading and Writing in Turkish 1 2 0 0 2 3
Yarıyıl Toplamı 17 0 0 17 28
1. YIL BAHAR YARIYILI
DERS KODU DERS ADI (TR) DERS ADI (EN) T U L KR AKTS
KHAS110 Toplumsal Sorumluluk Projesi Civic Involvement Projects 0 2 0 1 2
TLL102 Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma 2 Critical Reading and Writing in Turkish 2 2 0 0 2 3
COMM102 Temel Yapım Audiovisual Production 2 2 0 3 5
COMM104 Medya ve İletişim Media and Communication 2 2 0 3 5
ADV102 Reklamcılık için Temel Pazarlama Market Basics for Advertising 2 4 0 4 7

Çekirdek Seçmeli 1 Core Elective 1 3 0 0 3 5

Çekirdek Seçmeli 2 Core Elective 2 3 0 0 3 5
Yarıyıl Toplamı 14 10 0 19 32
2. YIL GÜZ YARIYILI
DERS KODU DERS ADI (TR) DERS ADI (EN) T U L KR AKTS
HST101 Modern Türkiye Tarihi 1 Modern History of Turkey 1 2 0 0 2 2
ADV201 Reklamcılığı Anlamak Understanding Advertising 2 2 0 3 6
ADV203 Reklamda Yaratıcılık Creativity in Advertising 2 2 0 3 6
ADV205 Araştırma Tasarımı Research Design 2 8 0 6 9

Alan Seçmeli 1 Field Elective 1 2 2 0 3 6
Yarıyıl Toplamı 10 14 0 17 29
2. YIL BAHAR YARIYILI
DERS KODU DERS ADI (TR) DERS ADI (EN) T U L KR AKTS
HST102 Modern Türkiye Tarihi 2 Modern History of Turkey 2 2 0 0 2 2
ADV202 Tüketici İçgörüsü Consumer Insights 1 4 0 3 6
ADV204 Reklamcılık için Stratejik Araştırma Strategic Research for Advertising 1 4 0 3 6

Alan Seçmeli 2 Field Elective 2 2 2 0 3 6

Alan Seçmeli 3 Field Elective 3 2 2 0 3 6

Serbest Seçmeli 1 Free Elective 1 1 4 0 3 5
Yarıyıl Toplamı 9 16 0 17 31
3. YIL GÜZ YARIYILI
DERS KODU DERS ADI (TR) DERS ADI (EN) T U L KR AKTS
ADV301 Reklam Kampanyası Tasarımı 1 Advertising Campaign Design 1 1 4 0 3 6
ADV303 Reklam Stratejisi Advertising Strategy 2 2 0 3 6
ADV305 Metin Yazarlığı Copywriting 2 2 0 3 6

Alan Seçmeli 4 Field Elective 4 2 2 0 3 6

Alan Seçmeli 5 Field Elective 5 1 4 0 3 6
Yarıyıl Toplamı 8 14 0 15 30
3. YIL BAHAR YARIYILI
DERS KODU DERS ADI (TR) DERS ADI (EN) T U L KR AKTS
ADV302 Reklam Kampanyası Tasarımı 2 Advertising Campaign Design 2 1 4 0 3 6
ADV 304 Sanat Yönetmenliği Art Directing 1 4 0 3 6

Alan Seçmeli 6 Field Elective 6 2 2 0 3 6

Alan Seçmeli 7 Field Elective 7 1 4 0 3 6

Serbest Seçmeli 2 Free Elective 2 1 4 0 3 6
Yarıyıl Toplamı 6 18 0 15 30
4. YIL GÜZ YARIYILI
DERS KODU DERS ADI (TR) DERS ADI (EN) T U L KR AKTS
COMM401 Mezuniyet Projesi 1 Senior Project 1 2 6 0 5 8
ADV401 Reklamcılık Yönetimi Advertising Management 2 2 0 3 6

Alan Seçmeli 8 Field Elective 8 1 4 0 3 6

Serbest Seçmeli 3 Free Elective 3 1 4 0 3 6

Serbest Seçmeli 4 Free Elective 4 1 4 0 3 6
Yarıyıl Toplamı 7 20 0 17 32
4. YIL BAHAR YARIYILI
DERS KODU DERS ADI (TR) DERS ADI (EN) T U L KR AKTS
COMM402 Mezuniyet Projesi 2 Senior Project 2 2 8 0 6 10

Alan Seçmeli 9 Field Elective 9 2 2 0 3 6

Alan Seçmeli 10 Field Elective 10 2 2 0 3 6

Serbest Seçmeli 5 Free Elective 5 1 4 0 3 6
Yarıyıl Toplamı 7 16 0 15 28
GENEL TOPLAM 78 108 0 132 240
               
REKLAMCILIK BÖLÜMÜ PROJE TABANLI MÜFREDATI ALAN SEÇMELİ DERSLER
DERS KODU DERS ADI (TR) DERS ADI (EN) T U L KR AKTS
ADV206 Reklamcılıkta Sahneleme Staging for Advertising 2 2 0 3 6
ADV207 Reklamcılığın Gelişimi Evolution of Advertising 2 2 0 3 6
ADV208 Dijital Reklamcılık Digital Advertising 2 2 0 3 6
ADV210 Tüketim Kültürü Consumer Culture 2 2 0 3 6
ADV306 Medya Planlama Media Planning 1 4 0 3 6
ADV307 Reklam Analizi Advertising Analysis 1 4 0 3 6
ADV308 Müşteri İlişkileri Yönetimi Consumer Relationship Management 1 4 0 3 6
ADV309 Dijital Tüketici Deneyimi Digital Consumer Experience 1 4 0 3 6
ADV311 İnteraktif Reklamcılık Interactive Advertising 2 2 0 3 6
ADV313 Reklamda Görsel Düşünme Visual Thinking in Advertising 2 2 0 3 6
ADV402 Markalaşma Branding 2 2 0 3 6
ADV403 Sponsorluk Sponsorship 1 4 0 3 6
ADV404 Reklamcılıkta Yeni Eğilimler New Trends in Advertising 2 2 0 3 6
ADV405 Reklam Yapımı Advertising Production 1 4 0 3 6
COMM211 Yaratıcı Yazarlık Creative Writing 2 2 0 3 6
COMM302 Özel Proje Special Project 0 2 0 3 3
COMM312 Dijital Marka İletişimi Digital Brand Communication 1 4 0 1 6
COMM314 Kültürel Çeşitlilik ve İletişim Cultural Diversity and Communication 2 2 0 3 6
COMM404 Portfolyo Portfolio 0 2 0 1 3