Radyo, Televizyon ve Sinema

Kadir Has Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema (RTS) Bölümü, bu alanlardaki temel bilgiler kadar, güncel gereksinim ve gelişmeleri de kapsayan bir eğitim sunar. Bölüm, yeni medya teknolojilerinin zenginleştirdiği uygulama alanlarında ürünler vermek için gerekli beceri ve donanımı, öğrencilerin aktif katılımı ile gerçekleşen bir öğrenme süreci içerisinde kazandırmayı amaçlar.

Bu doğrultuda proje tabanlı eğitim modelini benimsemiş olan bölümün temel amaçları,

  • Evrensel değerler ile donanmış,
  • Analitik ve eleştirel düşünme yeteneğine sahip,
  • Görsel ve işitsel medya ürünlerini analiz edebilen ve bu konulara ilişkin doğru ve yerinde sorular sorabilen,
  • Radyo, televizyon ve sinema alanlarında üretim yapabilmek için gerekli teknik ve teknolojik beceri ve donanımı kazanmış,
  • Radyo, televizyon ve sinema alanlarında araştırma-geliştirme, tasarım, proje geliştirme, uygulama yapabilen ve bu süreçlerin yönetimi ile ilgili görevler alabilen bireyler yetiştirmektir.

Bu belirlenen hedef ve amaçlar doğrultusunda şekillenmiş olan yeni proje odaklı müfredatımızda takip edilen aşamalar şöyledir: 

  • Birinci yılda öğrencilere evrensel ve etik değerler aktarılır. Bu doğrultuda, ilk yıl müfredatında insanlık ve düşünce tarihine ilişkin dersler ile medya, iletişim, sinema ve tasarımın temellerine dair dersler mevcuttur.
  • İkinci yıldan itibaren akademik ve profesyonel yetkinliklere yönelik çalışmalar başlar.
  • Üçüncü yıl proje ve yapım geliştirilmesi için gerekli olan bilgi ve becerilerin sağlamlaştırılması amacıyla proje üretimine yönelik derslere odaklanılır.
  • Dördüncü yıl öğrencileri mezuniyet sonrası profesyonel hayata hazırlayacak olan projelerin üretimi ve bunların değerlendirilmesine yönelik derslere ayrılmıştır.

Dolayısıyla ikinci sınıftan itibaren RTS müfredatında bulunan dersler proje-odaklı ve proje dersleri olarak tasarlanmıştır. Bu doğrultuda dersler, öğrencilerin aktif katılımcı olduğu ve onların bir yandan bireysel olarak üretim yapabilmelerine, bir yandan da grup çalışması içinde etkin rol oynayabilmelerine olanak sağlanabilecek şekilde kurgulanmıştır. Bu yeni eğitim modeline uygun olarak tasarlanmış ders ortamında bilgi hiyerarşisi sorgulanarak demokratik bir atmosfer yaratılması hedeflenir, öğretim üyeleri bilgiyi aktaran konumundan ziyade, rehber işlevi üstlenir. Dolayısıyla, bilgi edinimi ve üretimi öğrencilerin pratik çalışmalar, uygulamalar ile proje geliştirilmesi ve üretilmesi içinde gerçekleşir. Akademik formasyon sahibi öğretim üyelerinin yanı sıra, sektörün birçok farklı kolu ve alanında aktif çalışma yürüten Zeki Demirkubuz, Hayk Kirakosyan, Tunç Şahin gibi kadro üyelerimiz proje tasarlama ve geliştirme konularında endüstri ile olan kuvvetli bağları sayesinde bölümün sektörle ilişkisini sürekli canlı tutmaktadırlar. Sonuç olarak RTS bölümü, evrensel değerlerle donanmış, kapsadığı sürekli gelişim halindeki alanlar konusunda sorgulayıcı ve eleştirel bir perspektife sahip ve bu alanlarda entelektüel ya da pratik üretim yapabilecek birikim ve potansiyelde bireyler yetiştirmek üzere tasarlanmış yenilikçi bir programdır.

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nün eğitim dili İngilizcedir.


Sektörel İşbirlikleri

RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ PROJE TABANLI EĞİTİM MÜFREDATI
1. YIL GÜZ YARIYILI
DERS KODU DERS ADI (TR) DERS ADI (EN) T U L KR AKTS
KHAS101 Kökenler ve Sonuçları Origins and Consequences 3 0 0 3 5
KHAS103 İnsanlık Tarihi History of Humankind 3 0 0 3 5
KHAS105 Evrensel Değerler ve Etik Universal Values and Ethics 3 0 0 3 5
KHAS107 Tasarım Design 3 0 0 3 5
KHAS109 Hesaplamalı Düşünme Computational Thinking 3 0 0 3 5
TLL101 Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma 1 Critical Reading and Writing in Turkish 1 2 0 0 2 3
Yarıyıl Toplamı 17 0 0 17 28
1. YIL BAHAR YARIYILI
DERS KODU DERS ADI (TR) DERS ADI (EN) T U L KR AKTS
KHAS110 Toplumsal Sorumluluk Projesi Civic Involvement Projects 0 2 0 1 2
TLL102 Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma 2 Critical Reading and Writing in Turkish 2 2 0 0 2 3
COMM102 Temel Yapım Audiovisual Production 2 2 0 3 5
COMM104 Medya ve İletişim Media and Communication 2 2 0 3 5
RTC102 Sinemanın Öyküsü Story of Cinema 2 4 0 4 7

Çekirdek Seçmeli 1 Core Elective 1 3 0 0 3 5

Çekirdek Seçmeli 2 Core Elective 2 3 0 0 3 5
Yarıyıl Toplamı 14 10 0 19 32
2. YIL GÜZ YARIYILI
DERS KODU DERS ADI (TR) DERS ADI (EN) T U L KR AKTS
HST101 Modern Türkiye Tarihi 1 Modern History of Turkey 1 2 0 0 2 2
COMM201 Görsel Kültür Audiovisual Culture 2 2 0 3 5
RTC201 Yapım Tasarım ve Planlama Designing and Planning a Production 2 6 0 5 8

Alan Seçmeli 1 Field Elective 1 2 2 0 3 5

Alan Seçmeli 2 Field Elective 2 1 4 0 3 5

Serbest Seçmeli 1 Free Elective 1 1 4 0 3 5
Yarıyıl Toplamı 10 18 0 19 30
2. YIL BAHAR YARIYILI
DERS KODU DERS ADI (TR) DERS ADI (EN) T U L KR AKTS
HST102 Modern Türkiye Tarihi 2 Modern History of Turkey 2 2 0 0 2 2
COMM202 Medyada Özgürlükler ve Haklar Media Freedom and Rights 2 2 0 3 5
RTC202 Yapım Süreci ve Sonrası Realizing and Completing a Production 2 6 0 5 8
RTC204 Film Dili ve Eleştirisi Film Language and Criticism 2 2 0 3 5

Alan Seçmeli 3 Field Elective 3 1 4 0 3 5

Serbest Seçmeli 2 Free Elective 2 1 4 0 3 5
Yarıyıl Toplamı 10 18 0 19 30
3. YIL GÜZ YARIYILI
DERS KODU DERS ADI (TR) DERS ADI (EN) T U L KR AKTS
RTC301 Proje Geliştirme Project Development 2 6 0 5 8
RTC303 Pratikte Kuram Screen Theories in Practice 2 2 0 3 6
  Alan Seçmeli 4 Field Elective 4 1 4 0 3 6

Alan Seçmeli 5 Field Elective 5 1 4 0 3 5

Serbest Seçmeli 3 Free Elective 3 1 4 0 3 5
Yarıyıl Toplamı 7 20 0 17 30
3. YIL BAHAR YARIYILI
DERS KODU DERS ADI (TR) DERS ADI (EN) T U L KR AKTS
RTC302 RTS Projesi Junior Project 2 6 0 5 8
RTC304 Türkiye Sineması Cinema in Turkey 2 2 0 3 6

Alan Seçmeli 6 Field Elective 6 1 4 0 3 6

Alan Seçmeli 7 Field Elective 7 1 4 0 3 5

Serbest Seçmeli 4 Free Elective 4 1 4 0 3 5
Yarıyıl Toplamı 7 20 0 17 30
4. YIL GÜZ YARIYILI
DERS KODU DERS ADI (TR) DERS ADI (EN) T U L KR AKTS
COMM401 Mezuniyet Projesi 1 Senior Project 1 2 6 0 5 8

Alan Seçmeli 8 Field Elective 8 1 4 0 3 6

Alan Seçmeli 9 Field Elective 9 1 4 0 3 6

Alan Seçmeli 10 Field Elective 10 1 4 0 3 6

Serbest Seçmeli 5 Free Elective 5 1 4 0 3 6
Yarıyıl Toplamı 6 22 0 17 32
4. YIL BAHAR YARIYILI
DERS KODU DERS ADI (TR) DERS ADI (EN) T U L KR AKTS
COMM402 Mezuniyet Projesi 2 Senior Project 2 2 8 0 6 10

Alan Seçmeli 11 Field Elective 11 1 4 0 3 6

Alan Seçmeli 12 Field Elective 12 1 4 0 3 6

Serbest Seçmeli 6 Free Elective 6 1 4 0 3 6
Yarıyıl Toplamı 5 20 0 15 28
GENEL TOPLAM 76 128 0 140 240
 
RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ PROJE TABANLI MÜFREDATI ALAN SEÇMELİ DERSLER
DERS KODU DERS ADI (TR) DERS ADI (EN) T U L KR AKTS
RTC231 Avrupa Sinemaları European Cinemas 2 2 0 3 5
RTC232 Senaryo Scriptwriting 1 4 0 3 5
RTC331 Türler ve Formatlar Genres and Formats 1 4 0 3 6
RTC332 Dünya Sinemaları World Cinemas 2 2 0 3 5
RTC333 Yönetmenlik Directing 1 4 0 3 6
RTC334 Yapım, Dağıtım, Gösterim Producing, Distribution and Exhibition 1 4 0 3 6
RTC335 Sinematografi Cinematography 1 4 0 3 6
RTC336 Ses Tasarımı Sound Design 1 4 0 3 6
RTC337 Kurgu Editing 1 4 0 3 6
RTC338 Sinema ve Sosyoloji Cinema and Sociology 2 2 0 3 5
RTC431 Sinema ve Felsefe Cinema and Philosophy 2 2 0 3 6
RTC432 Sinema ve Psikoloji Cinema and Psychology 2 2 0 3 6
RTC433 Belgesel Sinema Documentary Film 2 2 0 3 6
RTC434 Deneysel Sinema Experimental Cinema 1 4 0 3 6
RTC435 TV Dizileri TV Series 1 4 0 3 6
RTC437 Postprodüksiyon Postproduction 1 4 0 3 6
COMM302 Özel Proje Special Project 0 2 0 1 3
COMM342 Dijital Yayıncılık Digital Broadcasting 1 4 0 3 5
COMM404 Portfolyo Portfolio 0 2 0 1 3
COMM442 Ses Yapımları Audio Production 1 4 0 3 6
COMM444 Kültür Endüstrileri Cultural Industries 2 2 0 3 6