İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Kadir Has Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Lisans Programı, günümüzde dünya çapında yaygınlaşan ve ekonominin önemli bir dinamosu haline gelen inşaat ve emlak sektöründe büyük önem kazanan iç mekân tasarımının sorunlarıyla bu mekânları oluşturma, tasarlama, düzenleme, yenileme konularına odaklanır. Mekânların gerek teknik gerek estetik gerekse psikolojik, algısal ve davranışsal boyutlarına ilişkin araç, yöntem ve tekniklerine dair bilgi aktarımını ve bu bilgilerle üretilen çözümleri içerir.

Programın amacı, proje tabanlı eğitim anlayışıyla dünya standartlarında nitelikli bir eğitim vererek,

  • Evrensel değerler ve yetkinliklerle donanmış,
  • Her türlü mekânsal ve yapısal probleme cesaretle eğilebilen, çok disiplinli ve projeye dayalı yaklaşımlarla çözüm getirebilen,
  • İç mimarlık ve çevre tasarımı için gerekli yazılım, donanım ve tasarım altyapısını edinmiş,
  • Mekân tasarımı, yapı bileşenleri, yapı malzemeleri, yapı detay çözümleri, aydınlatma, akustik, mimari ve grafik temsil, maket ve model yapımı, görselleştirme vb. konularda araştırma-geliştirme, tasarım, proje geliştirme ve yönetimi ile ilgili görevler alabilen iç mimarlar yetiştirmektir.

Yurtiçindeki tüm ve yurtdışındaki çoğu iç mimarlık programı, büyük bir kısmı zorunlu olan ayrı ayrı dersler halinde yapılandırılır. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Programımız ise,

  • Birinci yılda öğrenciye evrensel değer ve yetkinliklerin aktarılmasını,
  • İkinci yıldan itibaren akademik ve profesyonel yetkinliklere yönelik çalışmaların başlamasını,
  • Dört yıla yayılan, proje tabanlı bir eğitim modelini esas alır.

Bu yaklaşımda öğretilecek konular, sektörle işbirliği içerisinde belirlenecek iç mimarlık uygulamalarından örneklere dayalı projeler aracılığı ile işlenir. Ders planının ikinci yarıyılından başlayarak her dönem öğrencinin bir ana proje yapması, bu projelerdeki hedefe varacak şekilde edinmesi gerekli formasyonu sorgulaması ve o dönem içerisinde öğreneceği konularla bu formasyonu alması sağlanır. Bu projelerin tanımlanmasında, yürütülmesinde ve değerlendirilerek notlandırılmasında programın endüstriyel paydaşları aktif olarak rol alır. Sonuç olarak, programımız evrensel değerler ve yetkinliklerle donanmış öğrencilere proje odaklı bir eğitim modeli ile iç mimarlık eğitimi verecek şekilde tasarlanmış yenilikçi bir programdır.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nün eğitim dili İngilizcedir.


Sektörel İşbirlikleri

İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ PROJE TABANLI EĞİTİM MÜFREDATI
1. YIL GÜZ YARIYILI
DERS KODU DERS ADI (TR) DERS ADI (EN) T U L KR AKTS
KHAS101 Kökenler ve Sonuçları Origins and Consequences 3 0 0 3 5
KHAS103 İnsanlık Tarihi History of Humankind 3 0 0 3 5
KHAS105 Evrensel Değerler ve Etik Universal Values and Ethics 3 0 0 3 5
KHAS107 Tasarım Design 3 0 0 3 5
KHAS109 Hesaplamalı Düşünme Computational Thinking 3 0 0 3 5
TLL101 Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma 1 Critical Reading and Writing in Turkish 1 2 0 0 2 3
Yarıyıl Toplamı 17 0 0 17 28
1. YIL BAHAR YARIYILI
DERS KODU DERS ADI (TR) DERS ADI (EN) T U L KR AKTS
KHAS110 Toplumsal Sorumluluk Projesi Civic Responsibility Project 0 2 0 1 2
IAR101 İç Mimarlıkta Tasarım ve Temsile Giriş Introduction to Interior Design & Representation 3 6 0 6 12
IAR103 Temel Tasarım Basic Design 3 6 0 6 10
TLL102 Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma 2 Critical Reading and Writing in Turkish 2 2 0 0 2 3

Çekirdek Seçmeli 1 Core Elective 1 3 0 0 3 5
Yarıyıl Toplamı 11 14 0 18 32
2. YIL GÜZ YARIYILI
DERS KODU DERS ADI (TR) DERS ADI (EN) T U L KR AKTS
HST101 Modern Türkiye Tarihi 1 Modern History of Turkey 1 2 0 0 2 2
IAR201 İç Mimari Proje 1: Mekânsal Birim Stüdyosu Interior Architecture Project 1: Spatial Unit Studio 3 6 0 6 10
IAR215 Bilgisayar Destekli Tasarım Computer Aided Design 2 2 0 3 4
IAR221 İç Mimarlık Tarihi History of Interior Architecture 3 0 0 3 4
IAR251 İç Mimari Tasarım Sistemleri 1: Bina Bileşenleri Interior Architecture Design Systems 1: Building Components 3 4 0 5 5

Alan Seçmeli 1 Field Elective 1 3 0 0 3 5
Yarıyıl Toplamı 16 12 0 22 30
2. YIL BAHAR YARIYILI
DERS KODU DERS ADI (TR) DERS ADI (EN) T U L KR AKTS
HST102 Modern Türkiye Tarihi 2 Modern History of Turkey 2 2 0 0 2 2
IAR202 İç Mimari Proje 2: Mekânsal Sistem Stüdyosu Interior Architecture Project 2: Spatial System Studio 3 6 0 6 10
IAR216 İleri Düzey Bilgisayar Destekli Tasarım Advanced Computer Aided Design 2 4 0 4 6
IAR254 İç Mimari Tasarım Sistemleri2:Yapı Malzemeleri Interior Architecture Design Systems 2: Building Materials 3 4 0 5 7

Alan Seçmeli 2 Field Elective 2 3 0 0 3 5
Yarıyıl Toplamı 13 14 0 20 30
3. YIL GÜZ YARIYILI
DERS KODU DERS ADI (TR) DERS ADI (EN) T U L KR AKTS
IAR301 İç Mimari Proje 3: Mekânsal Yeniden-Kullanım Stüdyosu Interior Architecture Project 3: Spatial Re-Use Studio 3 6 0 6 10
IAR370 Mimari Rölöve ve Restorasyon Architectural Survey and Restoration 3 0 0 3 6
IAR351 İç Mimari Tasarım Sistemleri 3: Bina Servisleri Interior Architecture Design Systems 3: Building Services 2 2 0 3 6
IAR299 Staj 1 Internship 1 0 0 0 0 3

Serbest Seçmeli 1 Serbest Elective 1 - - - 3 5
Yarıyıl Toplamı 8 8 0 15 30
3. YIL BAHAR YARIYILI
DERS KODU DERS ADI (TR) DERS ADI (EN) T U L KR AKTS
IAR302 İç Mimari Proje 4: İç Mekân-Kent ve Çevre Arayüzü Stüdyosu Interior Architecture Project 4: Interior-Urban & Environment Interface Studio 3 6 0 6 10
IAR306 İç Mimari Tasarım Sistemleri 4: Tesisat Interior Architecture Design Systems 4: Installation 2 2 0 3 5
IAR307 İç Mekân Donatıları 1: Mobilya Tasarım ve Uygulaması Equipments of Interior Space 1: Furniture Design & Application 2 4 0 4 5

Alan Seçmeli 3 Field Elective 3 3 0 0 3 5

Serbest Seçmeli 2 Free Elective 2 - - - 3 5
Yarıyıl Toplamı 10 12 0 19 30
4. YIL GÜZ YARIYILI
DERS KODU DERS ADI (TR) DERS ADI (EN) T U L KR AKTS
IAR401 İç Mimari Proje 5: Sürdürülebilir İç Mekânlar Stüdyosu Interior Architecture Project 5: Sustainable Interiors Studio 3 6 0 6 10
IAR407 İç Mekân Donatıları 2: Mobilya Üretimi Equipments of Interior Space 2: Furniture Production 3 4 0 5 7
IAR417 İleri Sunum Ortamları Advanced Presentation Media 3 0 0 3 5
IAR399 Staj 2 Internship 2 0 0 0 0 3

Serbest Seçmeli 3 Free Elective 3 - - - 3 5
Yarıyıl Toplamı 9 10 0 17 30
4. YIL BAHAR YARIYILI
DERS KODU DERS ADI (TR) DERS ADI (EN) T U L KR AKTS
IAR402 İç Mimari Proje 6-Bitirme Projesi: Karmaşık İç Mekânlar Stüdyosu Interior Architecture 6-Final Project: Complex Interiors Studio 3 6 0 6 10
IAR427 Mesleki Pratik ve Etik Professional Practice and Ethics 2 2 0 3 5

Alan Seçmeli 4 Field Elective 4 3 0 0 3 5

Serbest Seçmeli 4 Free Elective 4 - - - 3 5

Serbest Seçmeli 5 Free Elective 5 - - - 3 5
Yarıyıl Toplamı 8 8 0 18 30
GENEL TOPLAM 92 78 0 146 240

İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ PROJE TABANLI MÜFREDATI
ALAN SEÇMELİ DERSLER
DERS KODU DERS ADI (TR) DERS ADI (EN) T U L KR AKTS
IAR231 İç Mimarlık ve Pazarlama Olanakları Interior Architecture & Marketing Oppotunities 3 0 0 3

5
IAR341 Mimari Deneyler Architectural Experimentations 3 0 0 3 5
IAR343 İleri Düzey BDT Advanced CAD 3 0 0 3 5
IAR344 İç Mimarlıkta Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Designing User Experience in Interior Architecture 3 0 0 3 5
IAR345 Mimari Söylem ve Kuram Architectural Discourse and Theory 3 0 0 3 5
IAR431 Çağdaş Mimari Söylem ve Eleştiri Contemporary Architectural Discourse and Criticism 3 0 0 3 5
IAR432 İnsan Davranışı ve Çevresel Tasarım Human Behaviour & Environmental Design 3 0 0 3 5
IAR441 Tasarım ve Sağlık Design and Health 3 0 0 3 5
IAR442 Tasarım Yöntemleri ve Pratikler Design Methods and Praxis 3 0 0 3 5
IAR443 Mekânı Anlamak Understanding Space 3 0 0 3 5
IAR444 İç Mimarlıkta Eleştiri Criticism in Interior Architecture 3 0 0 3 5