Görsel İletişim Tasarımı

Kadir Has Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Lisans Programı, görselliğin ön planda olduğu günümüz iletişim medyası uygulamalarını tasarlayan profesyoneller yetiştirir. Görsel İletişim Tasarımı uygulamaları için yaratıcı anlayışı temel alan bölüm dersleri; görselliğin tarihsel ve kavramsal çerçevesini medya tasarım teknolojileri kullanımı bilgisiyle birleştirmektedir. 

Programın amacı, proje tabanlı eğitim anlayışıyla dünya standartlarında nitelikli bir formasyon vererek,

  • Evrensel değerler ve yetkinliklerle donanmış,
  • Görsel İletişim Tasarımı teknolojilerine hakim ve bu teknolojilere yön veren,
  • Görsel İletişim Tasarımı kültürü, tarihsel gelişimi ve kavramları hakkında eleştirel altyapı edinmiş ve analiz yeteneğine sahip,
  • Görsel İletişim Tasarımı konusunda araştırma, proje geliştirme ve yönetimi ile ilgili görevler alabilen profesyoneller yetiştirmektir.

Görsel İletişim Tasarımı bölümümüz, lisans ders programı proje tabanlı eğitim yapılandırılmasında,

  • Birinci yılda öğrenciye evrensel değer ve yetkinliklerin aktarılmasını,
  • İkinci yıldan itibaren akademik ve profesyonel yetkinliklere yönelik çalışmaların başlamasını,
  • Dört yıla yayılan, proje tabanlı bir eğitim modelini esas alır.

Bu yaklaşımda öğretilecek konular, sektör ile işbirliği içerisinde belirlenecek görsel iletişim tasarımı uygulamalarından örneklere dayalı projeler aracılığı ile işlenir. Ders planının ikinci yarıyılından başlayarak her dönem öğrencinin en az iki proje yapması, bu projelerde dönem içinde öğreneceği konuları uygulamalı olarak deneyimlemesi ve eleştirel görüş edinmesi hedeflenmiştir. Bu projelerin tanımlanmasında, yürütülmesinde ve değerlendirmesinde programın kurumsal ve sektörel paydaşları aktif olarak rol almaktadır. Böylelikle lisans eğitimimiz evrensel değer ve yetkinlikler temelinde, proje odaklı eğitim modelini görsel iletişim tasarımıyla birleştiren çağdaş bir programa dönüşmektedir.

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nün eğitim dili İngilizcedir.


Sektörel İşbirlikleri

GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ PROJE TABANLI EĞİTİM MÜFREDATI
1. YIL GÜZ YARIYILI
DERS KODU DERS ADI (TR) DERS ADI (EN) T U L KR AKTS
KHAS101 Kökenler ve Sonuçları Origins and Consequences 3 0 0 3 5
KHAS103 İnsanlık Tarihi History of Humankind 3 0 0 3 5
KHAS105 Evrensel Değerler ve Etik Universal Values and Ethics 3 0 0 3 5
KHAS107 Tasarım Design 3 0 0 3 5
KHAS109 Hesaplamalı Düşünme Computational Thinking 3 0 0 3 5
TLL101 Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma 1 Critical Reading and Writing in Turkish 1 2 0 0 2 3
Yarıyıl Toplamı 17 0 0 17 28
1. YIL BAHAR YARIYILI
DERS KODU DERS ADI (TR) DERS ADI (EN) T U L KR AKTS
KHAS110 Toplumsal Sorumluluk Projesi Civic Involvement Projects 0 2 0 1 2
TLL102 Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma 2 Critical Reading and Writing in Turkish 2 2 0 0 2 3
COMM102 Temel Yapım Audiovisual Production 2 2 0 3 5
VCD100 Tasarımın Temelleri Design Basics 2 2 0 3 6
VCD112 Görsel İletişim Tasarımı Esasları VCD Elementals 2 2 0 3 6
  Çekirdek Seçmeli 1 Core Elective 1 3 0 0 3 5
  Çekirdek Seçmeli 2 Core Elective 2 3 0 0 3 5
Yarıyıl Toplamı 14 8 0 18 32
2. YIL GÜZ YARIYILI
DERS KODU DERS ADI (TR) DERS ADI (EN) T U L KR AKTS
HST101 Modern Türkiye Tarihi 1 Modern History of Turkey 1 2 0 0 2 2
COMM201 Görsel Kültür Audiovisual Culture 2 2 0 3 5
VCD207 Sanat ve Tasarım Tarihi Art and Design History 2 2 0 3 5
VCD209 Tipografi Typography 2 2 0 3 6
  Alan Seçmeli 1 Field Elective 1 1 4 0 3 6
  Serbest Seçmeli 1 Free Elective 1 1 4 0 3 6
Yarıyıl Toplamı 10 14 0 17 30
2. YIL BAHAR YARIYILI
DERS KODU DERS ADI (TR) DERS ADI (EN) T U L KR AKTS
HST102 Modern Türkiye Tarihi 2 Modern History of Turkey 2 2 0 0 2 2
COMM202 Medyada Özgürlükler ve Haklar Media Freedom and Rights 2 2 0 3 5
VCD208 Multimedya Üretimi Multimedia Production 2 2 0 3 6
VCD210 Tasarım Kuramları Design Theory 2 2 0 3 5
VCD212 Etkileşim Tasarımı Interaction Design 2 2 0 3 6
  Serbest Seçmeli 2 Free Elective 2 1 4 0 3 6
Yarıyıl Toplamı 11 12 0 17 30
3. YIL GÜZ YARIYILI
DERS KODU DERS ADI (TR) DERS ADI (EN) T U L KR AKTS
VCD319 Hareketli Grafik Motion Graphics 2 2 0 3 5
VCD321 Görsel Kültür Analizi Visual Culture Analysis 2 2 0 3 5
VCD323 Tasarım Atölyesi 1 Design Workshop 1 2 6 0 5 8
  Alan Seçmeli 2 Field Elective 2 1 4 0 3 6
  Serbest Seçmeli 3 Free Elective 3 1 4 0 3 6
Yarıyıl Toplamı 8 18 0 17 30
3. YIL BAHAR YARIYILI
DERS KODU DERS ADI (TR) DERS ADI (EN) T U L KR AKTS
VCD320 Tasarım Atölyesi 2 Design Workshop 2 2 6 0 5 8
VCD322 Görsel İletişim Araştırmaları Visual Communication Research 2 2 0 3 5
  Alan Seçmeli 3 Field Elective 3 1 4 0 3 6
  Alan Seçmeli 4 Field Elective 4 1 4 0 3 5
  Serbest Seçmeli 4 Free Elective 4 1 4 0 3 6
Yarıyıl Toplamı 7 20 0 17 30
4. YIL GÜZ YARIYILI
DERS KODU DERS ADI (TR) DERS ADI (EN) T U L KR AKTS
COMM401 Mezuniyet Projesi 1 Senior Project 1 2 6 0 5 8
  Alan Seçmeli 5 Field Elective 5 1 4 0 3 6
  Alan Seçmeli 6 Field Elective 6 1 4 0 3 6
  Alan Seçmeli 7 Field Elective 7 1 4 0 3 5
  Serbest Seçmeli 5 Free Elective 5 1 4 0 3 5
Yarıyıl Toplamı 6 22 0 17 30
4. YIL BAHAR YARIYILI
DERS KODU DERS ADI (TR) DERS ADI (EN) T U L KR AKTS
COMM402 Mezuniyet Projesi 2 Senior Project 2 2 8 0 6 10
  Alan Seçmeli 8 Field Elective 8 2 4 0 4 7
  Alan Seçmeli 9 Field Elective 9 2 4 0 4 7
  Alan Seçmeli 10 Field Elective 10 1 4 0 3 6
Yarıyıl Toplamı 7 20 0 17 30
GENEL TOPLAM 80 114 0 137 240
               
GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ PROJE TABANLI MÜFREDATI ALAN SEÇMELİ DERSLER
DERS KODU DERS ADI (TR) DERS ADI (EN) T U L KR AKTS
VCD213 Çizim ve Tasarım Drawing for Design 2 2 0 3 6
VCD214 Arayüz ve Deneyim Tasarımı UI / UX Design 2 2 0 3 6
VCD 215 Videografi Videography 1 4 0 3 6
VCD216 Fotografi Photography 2 2 0 3 6
VCD217 Storyboard Storyboarding 2 2 0 3 6
VCD218 Yayın Tasarımı Publication Design 2 2 0 3 6
VCD220 Yaratıcı Kodlama Creative Coding 2 2 0 3 6
VCD222 Dijital Grafik Digital Graphics 1 4 0 3 6
VCD325 3B Dijital Tasarım 3D Digital Design 2 2 0 3 5
VCD326 İnfografik Tasarımı Infographic Design 1 4 0 3 6
VCD327 Dijital İllüstrasyon Digital Illustration 2 2 0 3 5
VCD328 Animasyon Tasarımı Animation Design 2 2 0 3 5
VCD329 Yazılım Tasarımı Software Design 1 4 0 3 6
VCD331 Çizgi Roman Tasarımı Graphic Novel Design 1 4 0 3 6
VCD423 Kullanıcı Deneyimi Projesi UX Project 1 4 0 3 6
VCD424 Şehir Atölyesi City Workshop 2 4 0 4 7
VCD425 Multimedya Projesi Multimedia Project 1 4 0 3 6
VCD426 Etkileşimli Medya Tasarımı Interactive Media Design 2 4 0 4 7
VCD428 Küratorlük Curatorship 2 4 0