Endüstriyel Tasarım

Günümüzde Endüstriyel Tasarım mesleği sadece biçim ve işlev arasındaki ilişkinin insan ihtiyaçları ve arzuları doğrultusunda yaratıcı ve yenilikçi kurgulanışına odaklanmanın ötesinde, yerel ve küresel rekabet ortamlarında yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımlarla değer ve bilgi üretimine katkıda bulunan akademik bir disiplindir.

Kadir Has Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım Lisans Programı’nda,

  • Türkiye için önemli bir rekabet unsuru olarak endüstriyi dönüştürecek tasarım hizmeti veren,
  • Küresel bağlamda yaşanan tüm değişikliklere duyarlı, ihtiyaçları sorunsallaştırabilen, problemleri tanımlayarak çözüm önerilerini eleştirel, deneysel, katılımcı, yaratıcı ve özgün yöntemlerle uygulama alanlarına aktarabilen vizyoner tasarımcılar yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Bu hedefler doğrultusunda üniversitemizin Yeni Eğitim Modeli’nden güç alıyoruz.

Öğrencilerimiz birinci sınıfın ilk döneminde Yeni Eğitim Modeli kapsamında tasarlanmış Çekirdek Program’la tanışıyorlar. Burada öğrenciler evrensel değerler üzerinden oluşturulmuş sıradışı bir seri dersi, geleneksel sınav yöntemlerinin kesinlikle kullanılmadığı, bunun yerine, öğrencinin etkin katılımının kişisel deneyimler ve gözlemlerle sağlandığı ve öğretim üyelerinin ‘öğreten’ olmak yerine birer ‘mentor’ rolü üstlendiği yeni bir işleyişle alıyorlar.

İkinci sınıftan itibaren tasarım sektörünün önemli temsilcileriyle oluşturduğumuz ve yine onların desteğiyle yürüttüğümüz deneyim ağırlıklı bir profesyonel müfredatla eğitimlerine devam ediyorlar.

Bu sayede,

  • Evrensel değerler ve yetkinliklerle donanmış,
  • Her türlü tasarım problemine yenilikçi bakış açısı getirebilen,
  • Çok disiplinli ve projeye dayalı yaklaşımlarla çağdaş tasarım çözümleri üretebilen,
  • Dünyanın her yerinde çalışabilecek niteliklere sahip

yeni nesil Endüstriyel Tasarımcılar yetiştiriyoruz.

Bölümümüzde verilen eğitim sürecinde dış paydaşlarla işbirliği yapmayı bir misyon olarak benimsiyoruz. Bu misyon çerçevesinde düzenli olarak kurguladığımız sanayi ve tasarımcı işbirlikleri sayesinde öğrencilerin profesyonel deneyim yaşamalarına olanak tanıyoruz. Geçmiş dönemlerde Sinbo Küçük Ev Aletleri, Vestel, Hexagon Design Studio, Viko, Panasonic gibi Türkiye’nin öncü sanayi kuruluşları ve tasarım ofisleriyle ortak çalışmalar yürüttük. Bu işbirlikleri sayesinde hem uygulamalı stüdyo derslerini, hem de teorik dersleri üretim gezileri, uzman sohbetleri, atölye çalışmaları ve saha gezileri gibi çeşitli etkinliklerle profesyonel bir deneyim ortamına dönüştürüyoruz.

Endüstriyel Tasarım Bölümü’nün eğitim dili İngilizcedir.


Sektörel İşbirlikleri

ENDÜSTRİYEL TASARIM BÖLÜMÜ PROJE TABANLI EĞİTİM MÜFREDATI
1. YIL GÜZ YARIYILI
DERS KODU DERS ADI (TR) DERS ADI (EN) T U L KR AKTS
KHAS101 Kökenler ve Sonuçları Origins and Consequences 3 0 0 3 5
KHAS103 İnsanlık Tarihi History of Humankind 3 0 0 3 5
KHAS105 Evrensel Değerler ve Etik Universal Values and Ethics 3 0 0 3 5
KHAS107 Tasarım Design 3 0 0 3 5
KHAS109 Hesaplamalı Düşünme Computational Thinking 3 0 0 3 5
TLL101 Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma 1 Critical Reading and Writing in Turkish 1 2 0 0 2 3
Yarıyıl Toplamı 17 0 0 17 28
1. YIL BAHAR YARIYILI
DERS KODU DERS ADI (TR) DERS ADI (EN) T U L KR AKTS
KHAS110 Toplumsal Sorumluluk Projesi Civic Responsibility Project 0 2 0 1 2
TLL102 Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma 2 Critical Reading and Writing in Turkish 2 2 0 0 2 3
IND102 Tasarımda Temel İlkeler Basic Principles in Design 2 6 0 5 6
IND104 Ürünleri Anlamak Understanding Products 3 3 0 3 6
IND106 Tasarım Düşüncesi: Eskiz ve Konsept Design Ideation: Sketching and Conceptualizing 2 6 0 3 5

Çekirdek Seçmeli 1 Core Elective 1 3 0 0 3 5

Çekirdek Seçmeli 2 Core Elective 2 3 0 0 3 5
Yarıyıl Toplamı 15 17 0 20 32
2. YIL GÜZ YARIYILI
DERS KODU DERS ADI (TR) DERS ADI (EN) T U L KR AKTS
HST101 Modern Türkiye Tarihi 1 Modern History of Turkey 1 2 0 0 2 2
IND201 Ürün Tasarım Stüdyosu: Ergonomi ve Arayüzler Industrial Design Studio: Ergonomics and Interfaces 4 8 0 6 10
IND203 Ürün Tasarımı Atölyesi: Malzeme Seçimi ve Üretim Industrial Design Workshop: Material Selection and Fabrication 3 3 0 3 5
IND205 Bilgisayar Destekli Endüstriyel Tasarım Computer Aided Industrial Design 1 5 0 4 5
IND211 Sanat, Zanaat ve Tasarım Tarihi Historiesof Arts, Crafts and Design 3 0 0 3 5

Serbest Seçmeli 1 Free Elective 1 - - - 3 5
Yarıyıl Toplamı 13 16 0 21 32
2. YIL BAHAR YARIYILI
DERS KODU DERS ADI (TR) DERS ADI (EN) T U L KR AKTS
HST102 Modern Türkiye Tarihi 2 Modern History of Turkey 2 2 0 0 2 2
IND202 Ürün Tasarım Stüdyosu: Strüktür ve Mekanik Bileşenler Industrial Design Studio: Structure and Mechanics 4 8 0 6 10
IND204 Tasarım Yöntem ve Süreçleri Design Methods and Processes 2 2 0 3 6
IND212 Endüstriyel Tasarım Tarihi Histories of Industrial Design 3 0 0 3 5

Serbest Seçmeli 2 Free Elective 2 - - - 3 5
Yarıyıl Toplamı 11 10 0 17 28
3. YIL GÜZ YARIYILI
DERS KODU DERS ADI (TR) DERS ADI (EN) T U L KR AKTS
IND301 Ürün Tasarım Stüdyosu: Anlambilim Çalışmaları Industrial Design Studio: Semantics Studies 4 8 0 6 10
IND303 Çağdaş Tasarımda Kavramsal Yaklaşımlar Conceptual Approaches in Contemporary Design 2 2 0 3 5
IND305 İleri Malzemeler ve Sayısal Üretim Advanced Materials and Digital Manufacturing 2 2 0 3 5
IND299 Staj 1 Internship 1 0 0 0 0 3

Alan Seçmeli 1 Field Elective 1 3 0 0 3 5
Yarıyıl Toplamı 11 12 0 15 28
3. YIL BAHAR YARIYILI
DERS KODU DERS ADI (TR) DERS ADI (EN) T U L KR AKTS
IND302 Ürün Tasarım Stüdyosu: Tasarım Araştırmaları Industrial Design Studio: Design Research 4 8 0

6


10
IND304 Ürün Sistemleri ve Ürün Geliştirme Product Systems and Development 2 2 0 3 6
IND306 Ürün Kimliği, Markalaşma ve CMF Product Indentity, Branding and CMF 2 2 0 3 6
IND312 Türkiye'de Tasarım Kültürü Design Culture in Turkey 3 0 0 3 5
  Serbest Seçmeli 3 Free Elective 3 - - - 3 5
Yarıyıl Toplamı 11 12 0 18 32
4. YIL GÜZ YARIYILI
DERS KODU DERS ADI (TR) DERS ADI (EN) T U L KR AKTS
IND401 Ürün Tasarım Stüdyosu: İnovasyon ve Ürün Yönetimi Industrial Design Studio: Innovation and Project Management 4 8 0 6 10
IND403 Deneysel Tasarım Atölyesi Experimental Design Lab 2 4 0 5 6
IND399 Staj 2 Internship 2 0 0 0 0 3

Alan Seçmeli 2 Field Elective 2 3 0 0 3 5

Serbest Seçmeli 4 Free Elective 4 - - - 3 5
Yarıyıl Toplamı 9 12 0 17 29
4. YIL BAHAR YARIYILI
DERS KODU DERS ADI (TR) DERS ADI (EN) T U L KR AKTS
IND402 Bitirme Projesi: Stratejik Tasarım Capstone Project: Strategic Design 4 8 0 6 15
IND404 Profesyonel Deneyim ve Portfolyo Tasarımı Professional Practice and Portfolio Design 2 2 0 3 6
IND406 Tasarımcıların Hakları ve Yasal Düzenlemeler Designers' Rights and Legal Regulations 2 2 0 3 5

Serbest Seçmeli 5 Free Elective 5 - - - 3 5
Yarıyıl Toplamı 8 12 0 15 31
GENEL TOPLAM 95 91 0 140 240
   


         
ENDÜSTRİYEL TASARIM BÖLÜMÜ PROJE TABANLI MÜFREDATI ALAN SEÇMELİ DERSLER
DERS KODU DERS ADI (TR) DERS ADI (EN) T U L KR AKTS
IND252 Deneysel Biçim Oluşturma Experimental Form Generation 3 0 0 3 5
IND254 Veri Görselleştirme Visualizing Data 3 0 0 3 5
IND331 İleri Bilgisayar Destekli Endüstriyel Tasarım 1 Advanced CAID 1 3 0 0 3 5
IND332 İleri Bilgisayar Destekli Endüstriyel Tasarım 2 Advanced CAID 2 3 0 0 3 5
IND341 Tasarım Yönetimine Giriş Introduction to Design Management 3 0 0 3 5
IND342 Stratejik Tasarım Strategic Design 3 0 0 3 5
IND351 Tasarımcılar için Pazarlama Araçları Marketing Toolkit for Designers 3 0 0 3 5
IND352 Tasarım Yaklaşımıyla Kültür Designerly Approaches to Culture 3 0 0 3 5
IND361 Endüstriyel Tasarımda Sürdürülebilirlik Sustainability in Industrial Design 3 0 0 3 5
IND362 Deneysel Sanat Atölyesi Experimental Art Workshop 3 0 0 3 5
IND371 İnsan Odaklı Tasarım Prensipleri Human Centered Design Principles 3 0 0 3 5
IND372 Tasarımın Geleceği Design Futures 3 0 0 3 5
IND381 Tasarım Politikaları Design Politics 3 0 0 3 5
IND382 Sosyal İnovasyon Social Innovation 3 0 0 3 5
IND383 Sergi Tasarımı Exhibition Design 3 0 0 3 5
IND431 Tasarım Araştırması için Belgesel Yapımı Documentary Making for Design Research 3 0 0 3 5
IND441 Yeni Malzeme Deneyimleri Experimenting with New Materials 3 0 0 3 5