Yeni Medya

Yeni Medya, bilgi teknolojileri, iletişim ağları ile medya sektörlerinin birbirlerine yakınlaşarak iç içe geçmeye başlaması sonucu ortaya çıkan (internet, mobil, vb. ağlar üzerinde oluşturulan web sitesi, haber sitesi, arama motoru, blog, wiki, sosyal medya gibi) ve hızla değişen yeni iletişim araçlarını anlatır. Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Lisans Programı, 2009 yılında Türkiye’de bu isimle kurulan ilk lisans eğitimi veren birimdir.

Yenilikçi bir program olarak proje tabanlı eğitim anlayışıyla amacımız öğrencilerimizi

  • Dijitalleşen dünyanın içinde kilit noktalarda pozisyon alabilen
  • İletişim ve teknolojik bazlı değişiklikleri öngören ve onlara adapte olabilen
  • Gerekli mesleki ve evrensel değerlerle donanmış bireyler olarak yetiştirmek.

 

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı itibariyle geçeceğimiz proje tabanlı eğitim modelinde Yeni Medya öğrencilerimiz:

  • Birinci yılda evrensel değer ve yetkinliklerin arttıracak,
  • İkinci yıldan itibaren akademik ve profesyonel yetkinliklere yönelik çalışmalarına başlayacak,
  • Dört yıla yayılan, proje-tabanlı bir eğitim alacaklardır.

 

Yeni Medya Bölümü, sektörün önde gelen kurumlarıyla (Facebook, Dağ Medya,  Pikan Ajans, Olmadık İşler, Contentus, Podfresh, Teyit.org) varolan işbirliklerini geliştiriyor. Proje tabanlı yeni eğitim modeline içkin olan ve program müfredatının ağırlığını teşkil eden proje derslerinde öğrenciler, ikinci sınıftan itibaren bilişim, dijital medya ve gazetecilik, ve dijital ajanslar gibi sektörlerin öncü kurumlarından gelen mentörlerin yönlendirmeleriyle gerçek projelerde aktif olarak yer alacaklar. Bu projelerin tanımlanmasında, yürütülmesinde ve değerlendirilerek notlandırılmasında programın sektörel paydaşları etkin roller üstlenecek. Böylelikle öğrenciler, teorik, uygulama ve deneyim odaklı bütünlükçü bir sistemde eğitim görecekler.


Sektörel İşbirlikleri

Yeni Medya Bölümü
1. YIL GÜZ YARIYILI
DERS KODU DERS ADI (TR) DERS ADI (EN) T U L KR AKTS 
KHAS101 Kökenler ve Sonuçları  Origins and Consequences  3 0 0 3 5
KHAS103 İnsanlık Tarihi  History of Humankind 3 0 0 3 5
KHAS105 Evrensel Değerler ve Etik  Universal Values and Ethics 3 0 0 3 5
KHAS107 Tasarım Design 3 0 0 3 5
KHAS109 Hesaplamalı Düşünme  Computational Thinking 3 0 0 3 5
TLL101 Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma 1 Critical Reading and Writing in Turkish 1  2 0 0 2 3
Yarıyıl Toplamı # 0 0 17 28
1. YIL BAHAR YARIYILI
DERS KODU DERS ADI (TR) DERS ADI (EN) T U L KR AKTS 
KHAS110 Toplumsal Sorumluluk Projesi   Civic Involvement Projects 0 2 0 1 2
TLL102 Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma 2 Critical Reading and Writing in Turkish 2 2 0 0 2 3
COMM102 Temel Yapım Audiovisual Production 2 2 0 3 5
COMM104 Medya ve İletişim Media and Communication 2 2 0 3 5
NMD102 Yeni Medyada Anahtar Kavramlar Keywords in New Media 2 4 0 4 7
  Çekirdek Seçmeli 1 Core Elective 1 3 0 0 3 5
  Çekirdek Seçmeli 2 Core Elective 2 3 0 0 3 5
Yarıyıl Toplamı # 10 0 19 32
2. YIL GÜZ YARIYILI
DERS KODU DERS ADI (TR) DERS ADI (EN) T U L KR AKTS 
HST101 Modern Türkiye Tarihi 1 Modern History of Turkey 1 2 0 0 2 2
NMD201 Dijital Topluluklar Digital Communities 2 2 0 3 6
NMD203 Haber ve Hikaye Anlatıcılığı News and Storytelling 2 4 0 4 7
  Alan Seçmeli 1 Field Elective 1 2 2 0 3 5
  Alan Seçmeli 2 Field Elective 2 2 2 0 3 5
  Serbest Seçmeli 1 Free Elective 1 1 4 0 3 5
Yarıyıl Toplamı # 14 0 18 30
2. YIL BAHAR YARIYILI
DERS KODU DERS ADI (TR) DERS ADI (EN) T U L KR AKTS 
HST102 Modern Türkiye Tarihi 2 Modern History of Turkey 2 2 0 0 2 2
NMD202 Yeni Medya ve Toplum  New Media and Society 2 2 0 3 6
NMD204 Yeni Medyada İçerik Stratejileri Content Strategies for New Media 2 4 0 4 7
  Alan Seçmeli 3 Field Elective 3 2 2 0 3 5
  Alan Seçmeli 4 Field Elective 4 2 2 0 3 5
  Serbest Seçmeli 2 Free Elective 2 1 4 0 3 5
Yarıyıl Toplamı # 14 0 18 30
3. YIL GÜZ YARIYILI
DERS KODU DERS ADI (TR) DERS ADI (EN) T U L KR AKTS 
NMD301 Dönüşümcü Düşünce Disruptive Thinking 2 6 0 5 8
  Alan Seçmeli 5 Field Elective 5 1 4 0 3 6
  Alan Seçmeli 6 Field Elective 6 1 4 0 3 6
  Serbest Seçmeli 3 Free Elective 3 1 4 0 3 5
  Serbest Seçmeli 4 Free Elective 4 1 4 0 3 5
Yarıyıl Toplamı 6 22 0 17 30
3. YIL BAHAR YARIYILI
DERS KODU DERS ADI (TR) DERS ADI (EN) T U L KR AKTS 
NMD302 Dijital Araştırma Stüdyosu Digital Research Studio 2 2 0 3 6
NMD304 Dijital Startuplar İnşa Etmek Building Digital Start-ups 2 4 0 4 7
  Alan Seçmeli 7 Field Elective 7 2 2 0 3 6
  Alan Seçmeli 8 Field Elective 8 1 4 0 3 6
  Serbest Seçmeli 5 Free Elective 5 1 4 0 3 5
Yarıyıl Toplamı 8 16 0 16 30
4. YIL GÜZ YARIYILI
DERS KODU DERS ADI (TR) DERS ADI (EN) T U L KR AKTS 
COMM401 Mezuniyet Projesi 1 Senior Project 1 2 6 0 5 8
NMD401 Yeni Medyada Güncel Konular Contemporary Issues in New Media 2 2 0 3 6
  Alan Seçmeli 9 Field Elective 9 2 2 0 3 5
  Alan Seçmeli 10 Field Elective 10 1 4 0 3 6
  Serbest Seçmeli 6 Free Elective 6 1 4 0 3 5
Yarıyıl Toplamı 8 18 0 17 30
4. YIL BAHAR YARIYILI
DERS KODU DERS ADI (TR) DERS ADI (EN) T U L KR AKTS 
COMM402 Mezuniyet Projesi 2 Senior Project 2 2 8 0 6 10
  Alan Seçmeli 11 Field Elective 11 2 2 0 3 5
  Alan Seçmeli 12 Field Elective 12 1 4 0 3 5
  Serbest Seçmeli 7 Free Elective 7 1 4 0 3 5
  Serbest Seçmeli 8 Free Elective 8 1 4 0 3 5
Yarıyıl Toplamı 7 22 0 18 30
GENEL TOPLAM # ## 0 140 240
YENİ MEDYA BÖLÜMÜ ALAN SEÇMELİ DERSLER
DERS KODU DERS ADI (TR) DERS ADI (EN) T U L KR AKTS 
NMD211 E-yönetişim ve E-Ticaret E-governance and Commerce 2 2 0 3 5
NMD212 Dijital Kültür Digital Culture 2 2 0 3 5
NMD213 Bilgi Güvenliği Information Security 2 2 0 3 5
NMD214 Büyük Veri ve İçgörü Big Data & Insights 2 2 0 3 5
NMD216 Yenilikçi Medya Laboratuvarı Emerging Media Lab 2 2 0 3 5
NMD311 Uygulama Geliştirme Atölyesi AppLab 1 4 0 3 6
NMD312 Yeni Medyada İş Geliştirme  AppLab 1 4 0 3 6
NMD313 Dinamik Web Tasarımı Dynamic Web Design 1 4 0 3 6
NMD314 Sosyal Medya Social Media 2 2 0 3 6
NMD316 Multimedya Laboratuvarı Multimedia Lab 1 4 0 3 6
NMD411 Veri Gazeteciliği Data Journalism 2 2 0 3 5
NMD412 Kriptopara ve Blokzincir CryptoCurrency and Blokchain  2 2 0 3 5
NMD414 Kullanıcı Deneyimi User Experience 2 2 0 3 5
NMD415 Arama Motorları ve Algoritmalar Search Engines and Alghoritms 1 4 0 3 6
NMD416 Dijital Platformlar Digital Platforms 2 2 0 3 5
COMM302 Özel Proje Special Project 0 2 0 1 3
COMM404 Portfolyo Portfolio 0 2 0 1 3