Tiyatro

Kadir Has Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Tiyatro Lisans Programı, tiyatro sanatının yöntem, teknik ve inceliklerine hakim oyuncular yetiştiren bir bölümdür. Öğrencilerimiz eğitim süreci boyunca ses, hareket, oyunculuk ve kuram alanlarında ülkemizden ve yurtdışından gelen eğitimcilerin yürütücülüğünde atölye çalışmalarına katılırlar ve projeler üretirler.

 • Sahne KHAS vasıtasıyla öğrencilerimiz kuram ile uygulamayı birleştirerek öğrenimlerini sürdürürler.
 • Öğrencilerimiz eğitim süreci boyunca ses, hareket, oyunculuk ve kuram alanlarında ülkemizden ve yurtdışından gelen eğitimcilerin yürütücülüğünde atölye çalışmalarına katılırlar ve projeler üretirler.
 • Programımızda, dört yıl boyunca projeler vasıtasıyla öğrencilerimizin bedenlerinin ve sahip oldukları politik sosyal kimliğin özgürleşmesine destek olunur ve bu özgürleşme sayesinde organik bir oyunculuk anlayışı geliştirmelerine zemin hazırlanır.
 • Her proje çalışmasında öğrencilerin farklı kişisel yaratıcı alanları desteklenir bu sayede takım çalışmasında etkin rol üstlenerek ulusal ve uluslararası sektörde yer almak üzere deneyim kazanmaları amaçlanır.
 • Öğrencilerin tiyatronun evrensel zenginliğiyle kendi anadilleri ve kültürel gerçekleri arasında köprü kurmayı öğrenerek bu iki kanalın sentezinden beslenmeleri hedeflenir.

Üniversitemizin benimsediği ve geliştirdiği proje tabanlı eğitim modeli uygulanarak Tiyatro Bölümü;

 • Birinci yılda çekirdek program vasıtasıyla öğrenciye evrensel değer ve yetkinliklerin aktarılmasını hedeflerken, atölye dersleriyle de oyunculuğun temel prensipleriyle tanıştırmayı,
 • İkinci yıldan itibaren yoğun bir şekilde oyunculuk zanaatinde yetkinlik kazandırmayı ve yaratıcılığı tetikleyen çalışmalara ağırlık vermeyi,
 • Dört yıla yayılan, proje-tabanlı bir eğitim modelini

esas alır.  Tiyatro bölümü olarak çağdaş ve eleştirel bakışa sahip olan, Türkiye’de ve dünyada sanat yaşamında etkin rol oynayacak tiyatro sanatçıları yetiştirmeyi önemsiyoruz. Bu yaklaşımda öğrenciler, geniş bir tarihsel skalada yerel ve evrensel sahne sanatları üretimlerinden beslenerek, ilk yarıyıldan itibaren edinmeye başladıkları ses, hareket ve oyunculuk yeteneklerini test edip geliştirebilecekleri projeler üretir. Bu sayede öğrenciler edindikleri formasyonu, kendi sanatsal süreçlerini oluşturmaya yarayacak bir malzeme olarak kullanabilirler. Ders planının ikinci yarıyılından başlayarak her dönem öğrencilerin en az iki projede çalışması beklenir. Projelerin ölçekleri üçüncü ve dördüncü yıllarda büyür; öğrenciler sektörde yüksek tecrübe sahibi sanatçılar tarafından kolaylaştırılan iki adet bütünlüklü oyun sahnelemesinin,  bir grup projesinin ve geniş kapsamlı bir bireysel projenin aktif üreticileri olurlar.  Bu projelerin tanımlanmasında, yürütülmesinde ve değerlendirilerek notlandırılmasında ülkemizden ve yurtdışından gelen eğitimci ve sanatçılar katkıda bulunur. Sonuç olarak programımız çağdaş ve eleştirel bakışa sahip olan, yerel ve evrensel değerler ve yetkinliklerle donanmış, Türkiye’de ve dünyada sanat yaşamında etkin rol oynayabilecek öğrenciler yetiştirmek üzere, proje odaklı bir eğitim modeli ile oyunculuk eğitimi verecek şekilde tasarlanmış yenilikçi bir programdır.

 Tiyatro bölümüne yetenek sınavıyla öğrenci kabul edilir.

Eğitim dili Türkçe ve İngilizcedir.


Sektörel ve Sanatsal İşbirlikleri

 • SAHNE Khas vasıtasıyla sektörde etkin ve yenilikçi anlayışı benimsemiş sanatçılar ve bağımsız gösteri sanatları topluluklarıyla sürekli işbirliği yapılmaktadır.
 • Tiyatro Bölümü öğrencileri eğitimleri süresince ve mezuniyetlerinden sonra Türkiye bağımsız sinemasıyla yakın temas halinde çalışırlar.
 • İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı
 • İtalya, Syracuse’da INDA (Ulusal Antik Drama Enstitüsü) ve University of Catania işbirliğiyle hazırlanan yaz okulu.
 • İsveç Ulusal Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu Unga Klara
 • ATTA Festivali
 • Epidaurus Lyceum - International Summer School of Ancient Drama
 • European Network of Research and Documentation of Performances of Ancient Greek Drama
 • HKU University of the Arts Utrecht
 • Theater an der Ruhr, Almanya
 • A Corner In the World Festivali
 • ODTÜ Tiyatro Festivali, Ankara
 • Bilkent Tiyatro Festivali, Ankara
 • Çukurova Üniversitesi Tiyatro Festivali, Adana
 • Akdeniz Üniversitesi Tiyatro Festivali, Antalya
 • Eskişehir Anadolu Üniversitesi Uluslararası Tiyatro Festivali
 • Arcola Theatre
 • İstanbul Devlet Tiyatrosu
 • İstanbul Şehir Tiyatroları
 • Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu
 • İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı
 • Arter
 • İstanbul Modern
 • SALT
 • Yapı Kredi Kültür Sanat
 • Zorlu Gösteri Sanatları Merkezi
 • Pürtelaş
 • Tiyatro Hemhal
 • Dasdas
 • Kraft
 • B Planı
 • 2. Kat
 • Moda Sahnesi
TİYATRO BÖLÜMÜ PROJE TABANLI MÜFREDATI
1. YIL GÜZ YARIYILI
DERS   KODU
DERS   ADI (TR)
DERS   ADI (EN)
T
U
L
KR
AKTS
KHAS101
Kökenler   ve Sonuçları 
Origins   and Consequences 
3
0
0
3
5
KHAS103
İnsanlık   Tarihi 
History   of Humankind 
3
0
0
3
5
KHAS105
Evrensel   Değerler ve Etik 
Universal   Values and Ethics 
3
0
0
3
5
KHAS107
Tasarım
Design 
3
0
0
3
5
THR101
Oyunculuk-Temel   Doğaçlamalar 
Acting-Basic   Improvisations
0
6
0
3
5
THR105
Hareket   ve Doğaçlama 
Movement   and Improvisation 
0
6
0
3
5
Yarıyıl Toplamı
12
12
0
18
30
1. YIL BAHAR YARIYILI
DERS   KODU
DERS   ADI (TR)
DERS   ADI (EN)
T
U
L
KR
AKTS
KHAS104
Sanat,   Edebiyat ve Çatışma 
Art,   Literature and Controversy
3
0
0
3
5
KHAS110
Toplumsal   Sorumluluk Projesi
Civic   Responsibility Project 
0
2
0
1
2
THR102
Oyunculuk-Temel   Teknikleri 
Acting-Basic   Techniques 
0
6
0
3
6
THR104
Ses ve   Konuşma-Temel
Voice and   Improvisation-Basics
0
6
0
3
6
THR106
Hareket   ve Doğaçlama-Farkındalık 
Movement   and Improvisation-Awareness 
0
6
0
3
6
THR112
Dramatik   Çözümleme
Dramatic   Analysis
2
2
0
3
5
Yarıyıl Toplamı
5
22
0
16
30
2. YIL GÜZ YARIYILI
DERS   KODU
DERS   ADI (TR)
DERS   ADI (EN)
T
U
L
KR
AKTS
HST101
Modern   Türkiye Tarihi 1
Modern   History of Turkey 1
2
0
0
2
2
TLL101
Türkçe   Eleştirel Okuma ve Yazma 1
Critical   Reading and Writing in Turkish 1
2
0
0
2
3
THR201
Oyunculuk   Teknikleri 
Acting   Techniques 
0
6
0
3
5
THR209
Hareket   Çalışmaları 
Movement   Studies 
1
4
0
3
5
THR211
Ses ve   Konuşma-İleri Teknikler
Voice   and Improvisation-Advanced Techniques 
0
6
0
3
5
THR221
Dramatik   Anlatım
Dramatic   Expression
2
2
0
3
5


Alan   Seçmeli 1
Field   Elective 1
3
0
0
3
5
Yarıyıl Toplamı
10
18
0
19
30
2. YIL BAHAR YARIYILI
DERS   KODU
DERS   ADI (TR)
DERS   ADI (EN)
T
U
L
KR
AKTS
HST102
Modern   Türkiye Tarihi 2
Modern   History of Turkey 2
2
0
0
2
2
TLL102
Türkçe   Eleştirel Okuma ve Yazma 2
Critical   Reading and Writing in Turkish 2
2
0
0
2
3
THR202
Oyunculuk   Çalışmaları
Acting   Workshop 
0
6
0
3
5
THR210
Hareket   ve Aksiyon
Movement   and Action 
1
4
0
3
5
THR212
Ses   Çalışmaları 
Voice   Studies
0
6
0
3
5
THR222
Dünya   Tiyatro Tarihi
History   of World Theatre
3
0
0
3
5


Alan   Seçmeli 2
Field   Elective 2
3
0
0
3
5
Yarıyıl Toplamı
11
16
0
19
30
3. YIL GÜZ YARIYILI
DERS   KODU
DERS   ADI (TR)
DERS   ADI (EN)
T
U
L
KR
AKTS
THR303
Proje:   Oyun Çalışması
Project:   Performance Development
0
6
0
3
5
THR301
Oyunculukta   Yöntem
Method   in Acting
0
6
0
3
5
THR309
Dramaturji   İncelemeleri
Dramaturgical   Analysis 
2
2
0
3
5
THR311
Hareket   Tasarımı
Movement   Design 
1
4
0
3
5
THR313
Ses ve   Konuşma
Voice   and Action 
1
4
0
3
5
THR315
Çağdaş   Dünya Tiyatrosu
Contemporary   World Theatre 
3
0
0
3
5
Yarıyıl Toplamı
7
22
0
18
30
3. YIL BAHAR YARIYILI
DERS   KODU
DERS   ADI (TR)
DERS   ADI (EN)
T
U
L
KR
AKTS
THR304
Proje:   Oyun 
Project:   Performance
0
6
0
3
5
THR302
Oyunculuk-Çağdaş   Yorumlar
Acting-Contemporary   Interpretations
0
6
0
3
5
THR310
Dramaturji   Uygulamaları
Dramaturgy   in Practice 
2
2
0
3
5
THR312
Hareket   ve Kompozisyon
Movement   and Composition 
1
4
0
3
5
THR314
Ses ve   Aksiyon
Voice   and Action 
1
4
0
3
5


Alan   Seçmeli 3
Field   Elective 3
3
0
0
3
5
Yarıyıl Toplamı
7
22
0
18
30
4. YIL GÜZ YARIYILI
DERS   KODU
DERS   ADI (TR)
DERS   ADI (EN)
T
U
L
KR
AKTS
THR401
Oyunculuk-Grup   Projesi 
Acting-Group   Project
0
6
0
3
10
THR403
Mezuniyet   Projesi-Grup Projesi 
Graduation   Project-Group Project
0
6
0
3
10


Alan   Seçmeli 4
Field   Elective 4
3
0
0
3
5


Serbest   Seçmeli 1
Free   Elective 1
-
-
-
3
5
Yarıyıl Toplamı
3
12
0
12
30
4. YIL BAHAR YARIYILI
DERS   KODU
DERS   ADI (TR)
DERS   ADI (EN)
T
U
L
KR
AKTS
THR402
Oyunculuk-Bireysel   Proje
Acting-Individual   Project
0
6
0
3
10
THR404
Mezuniyet   Projesi-Bireysel Proje
Graduation   Project-Individual Project
0
6
0
3
10


Alan   Seçmeli 5
Field   Elective 5
3
0
0
3
5


Serbest   Seçmeli 2
Free   Elective 2
-
-
-
3
5
Yarıyıl Toplamı
3
12
0
12
30
GENEL TOPLAM
58
136
0
132
240
TİYATRO BÖLÜMÜ APROJE TABANLI MÜFREDATI ALAN   SEÇMELİ DERSLER
DERS   KODU
DERS   ADI (TR)
DERS   ADI (EN)
T
U
L
KR
AKTS
THR381
Osmanlı'dan   Cumhuriyet'e Türkiye'de Tiyatronun Tarihi
The   History of Theater in Turkey Through the Ottoman Period to the Republic
3
0
0
3
5
THR382
Türkiye'de   Modern ve Çağdaş Tiyatro
Modern   and Contemporary Theatre of Turkey
3
0
0
3
5
THR405
Klasik   Metinlerle Çalışma
Working   With Classical Texts
2
2
0
3
5
THR406
Klasik   Oyunculukta İleri Teknikler
Advanced   Techniques in Classical Acting
2
2
0
3
5
THR410
Bireysel   Mesleki Planlama
Preparation   for Professional Work
2
2
0
3
5
THR411
Kamera   Önü Oyunculuğu
Acting   for Camera
1
4
0
3
5
THR481
Beden,   Mekân ve Hareket
Body,   Space and Movement
3
0
0
3
5
THR482
Çağdaş   Gösterimler
Contemporary   Performances
3
0
0
3
5