Reklamcılık

Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Lisans Programı, çok boyutlu düşünebilen ve üretebilen yeni nesil reklamcılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Ders içerikleri, çağın gereksinimlerine ve sektör ihtiyaçlarına göre güncellenerek stratejiden, müşteri ilişkilerine metin yazarlığından medya planlamaya, dijital iletişimden kampanya yönetimine kadar geniş bir yelpazeyi temsil eden konuları içermektedir.

Bölümün amacı, dinamik müfredat içeriği ve proje tabanlı eğitim anlayışı ile dünyaya ve sektöre yetkin insan kaynağı yetiştirmektir. Öğrencilerimiz;

  • Evrensel ilkeleri benimsemiş, toplumsal olaylara duyarlı dünya vatandaşları yetiştiren,
  • Dinamik reklamcılık sektörünün değişimlerine kolaylıkla adapte olabilecek, iletişim problemlerine efektif çözümler üretebilen,
  • Kavramsal birikime hakim olan ve uygulamayı merkeze alarak, proje/kampanya geliştirebilen çok boyutlu ve disiplinlerarası çözüm üretebilen,
  • Dijital çağın yarattığı yeni nesil reklamcılık profiline ve yeni nesil mesleki reklamcılık için gerekli bilgi ve becerilere sahip olan,
  • Geleneksel ve dijital reklam ajanslarının yaratıcı bölümlerinde reklam yazarı ve sanat direktörü olarak, strateji bölümünde araştırma ve planlama uzmanı olarak, müşteri ilişkileri bölümünde müşteri temsilcisi, prodüksiyon bölümünde prodüktör, medya ajanslarında medya planlamacısı, sosyal medya uzmanı ve proje direktörü, reklam veren tarafında ise marka sorumlusu ve kurumsal iletişim sorumlusu olarak görev alabilecek reklamcılar yetiştirmektir.
Yeni eğitimi modelini benimsemiş Reklamcılık Bölümü sektörel işbirlikleri aracılığıyla proje-tabanlı ve uygulamalı ders planları sayesinde problemi tanımlayıp, çözüme dayalı refleksler geliştiren öğrenciler yetiştirmeyi esas alır. Modüler derslerde sektörden gelen uzmanlar rehberliğinde, güncel ve gerçek vakalar üzerinden reklamcılık sektörünün ihtiyaçları ve sorunlarına projeler aracılığıyla çözümler üretilir. Öğrenciler 3 yıl boyunca deneyimledikleri proje –tabanlı eğitimin önemli bir çıktısı olarak bitirme projelerinde paydaşlarımızın sunduğu gerçek brieflerle bir kampanya inşa ederler. Bu kampanyanın araştırma, strateji oluşturma, iletişim planlama vs. kısımlarını tamamlayarak sektörden gelen temsilcilerin oluşturduğu jüri önünde final sunuşlarını gerçekleştirirler. Böylelikle öğrencilerimiz mezun olmadan sektörde kullanacakları bilgi ve becerileri gerçek bir vaka üzerinde çalışarak deneyimleme fırsatı yakalarlar. Sonuç olarak, bölümümüz evrensel ilkeleri benimsemiş, dünya sorunlarını ve trendlerini takip eden, yeni nesil reklamcılık bilgi ve becerileri ile donatılmış, sorunu tanımlayabilen, proje üretebilen, çözüm odaklı iletişimciler yetiştirmeyi amaçlar.

Sektörel İşbirlikleri

REKLAMCILIK BÖLÜMÜ PROJE TABANLI   MÜFREDATI
1. YIL GÜZ YARIYILI
DERS   KODU
DERS   ADI (TR)
DERS   ADI (EN)
T
U
L
KR
AKTS 
KHAS101
Kökenler   ve Sonuçları 
Origins   and Consequences 
3
0
0
3
5
KHAS103
İnsanlık   Tarihi 
History   of Humankind
3
0
0
3
5
KHAS105
Evrensel   Değerler ve Etik 
Universal   Values and Ethics
3
0
0
3
5
KHAS107
Tasarım
Design
3
0
0
3
5
KHAS109
Hesaplamalı   Düşünme 
Computational   Thinking
3
0
0
3
5
TLL101
Türkçe   Eleştirel Okuma ve Yazma 1 
Critical   Reading and Writing in Turkish 1
2
0
0
2
3
Yarıyıl Toplamı
17
0
0
17
28
1. YIL BAHAR YARIYILI
DERS   KODU
DERS   ADI (TR)
DERS   ADI (EN)
T
U
L
KR
AKTS 
KHAS110
Toplumsal   Sorumluluk Projesi
Civic   Involvement Projects
0
2
0
1
2
TLL102
Türkçe   Eleştirel Okuma ve Yazma 2 
Critical   Reading and Writing in Turkish 2
2
0
0
2
3
COMM102
Temel   Yapım
Audiovisual   Production
2
2
0
3
5
COMM104
Medya ve   İletişim
Media   and Communication
2
2
0
3
5
ADV102
Reklamcılık   için Temel Pazarlama
Market   Basics for Advertising
2
4
0
4
7


Çekirdek   Seçmeli 1
Core   Elective 1
3
0
0
3
5


Çekirdek   Seçmeli 2
Core   Elective 2
3
0
0
3
5
Yarıyıl Toplamı
14
10
0
19
32
2. YIL GÜZ YARIYILI
DERS   KODU
DERS   ADI (TR)
DERS   ADI (EN)
T
U
L
KR
AKTS 
HST101
Modern   Türkiye Tarihi 1
Modern   History of Turkey 1
2
0
0
2
2
ADV201
Reklamcılığı   Anlamak
Understanding   Advertising
2
2
0
3
6
ADV203
Reklamda   Yaratıcılık
Creativity   in Advertising
2
2
0
3
6
ADV205
Araştırma   Tasarımı
Research   Design 
2
8
0
6
9


Alan   Seçmeli 1
Field   Elective 1
2
2
0
3
6
Yarıyıl Toplamı
10
14
0
17
29
2. YIL BAHAR YARIYILI
DERS   KODU
DERS   ADI (TR)
DERS   ADI (EN)
T
U
L
KR
AKTS 
HST102
Modern   Türkiye Tarihi 2
Modern   History of Turkey 2
2
0
0
2
2
ADV202
Tüketici   İçgörüsü
Consumer   Insights
1
4
0
3
6
ADV204
Reklamcılık   için Stratejik Araştırma
Strategic   Research for Advertising
1
4
0
3
6


Alan   Seçmeli 2
Field   Elective 2
2
2
0
3
6


Alan   Seçmeli 3
Field   Elective 3
2
2
0
3
6


Serbest   Seçmeli 1
Free   Elective 1
1
4
0
3
5
Yarıyıl Toplamı
9
16
0
17
31
3. YIL GÜZ YARIYILI
DERS   KODU
DERS   ADI (TR)
DERS   ADI (EN)
T
U
L
KR
AKTS 
ADV301
Reklam   Kampanyası Tasarımı 1
Advertising   Campaign Design 1
1
4
0
3
6
ADV303
Reklam   Stratejisi
Advertising   Strategy
2
2
0
3
6
ADV305
Metin   Yazarlığı 
Copywriting
2
2
0
3
6


Alan   Seçmeli 4
Field   Elective 4
2
2
0
3
6


Alan   Seçmeli 5
Field   Elective 5
1
4
0
3
6
Yarıyıl Toplamı
8
14
0
15
30
3. YIL BAHAR YARIYILI
DERS   KODU
DERS   ADI (TR)
DERS   ADI (EN)
T
U
L
KR
AKTS 
ADV302
Reklam   Kampanyası Tasarımı 2
Advertising   Campaign Design 2
1
4
0
3
6
ADV 304
Sanat   Yönetmenliği
Art   Directing
1
4
0
3
6


Alan   Seçmeli 6
Field   Elective 6
2
2
0
3
6


Alan Seçmeli   7
Field   Elective 7
1
4
0
3
6


Serbest   Seçmeli 2
Free   Elective 2
1
4
0
3
6
Yarıyıl Toplamı
6
18
0
15
30
4. YIL GÜZ YARIYILI
DERS   KODU
DERS   ADI (TR)
DERS   ADI (EN)
T
U
L
KR
AKTS 
COMM401
Mezuniyet   Projesi 1
Senior   Project 1
2
6
0
5
8
ADV401
Reklamcılık   Yönetimi 
Advertising   Management
2
2
0
3
6


Alan   Seçmeli 8
Field   Elective 8
1
4
0
3
6


Serbest   Seçmeli 3
Free   Elective 3
1
4
0
3
6


Serbest   Seçmeli 4
Free   Elective 4
1
4
0
3
6
Yarıyıl Toplamı
7
20
0
17
32
3. YIL BAHAR YARIYILI
DERS KODU
DERS   ADI (TR)
DERS   ADI (EN)
T
U
L
KR
AKTS 
COMM402
Mezuniyet   Projesi 2
Senior   Project 2
2
8
0
6
10


Alan   Seçmeli 9
Field   Elective 9
2
2
0
3
6


Alan   Seçmeli 10
Field   Elective 10
2
2
0
3
6


Serbest   Seçmeli 5
Free   Elective 5
1
4
0
3
6
Yarıyıl Toplamı
7
16
0
15
28
GENEL TOPLAM
78
108
0
132
240
REKLAMCILIK BÖLÜMÜ PROJE TABANLI   MÜFREDATI ALAN SEÇMELİ DERSLER
DERS   KODU
DERS   ADI (TR)
DERS   ADI (EN)
T
U
L
KR
AKTS 
ADV206
Reklamcılıkta   Sahneleme
Staging   for Advertising
2
2
0
3
6
ADV207
Reklamcılığın   Gelişimi
Evolution   of Advertising
2
2
0
3
6
ADV208
Dijital   Reklamcılık
Digital   Advertising
2
2
0
3
6
ADV210
Tüketim   Kültürü
Consumer   Culture 
2
2
0
3
6
ADV306
Medya   Planlama
Media   Planning
1
4
0
3
6
ADV307
Reklam   Analizi
Advertising   Analysis
1
4
0
3
6
ADV308
Müşteri   İlişkileri Yönetimi
Consumer   Relationship Management
1
4
0
3
6
ADV309
Dijital   Tüketici Deneyimi
Digital   Consumer Experience
1
4
0
3
6
ADV311
İnteraktif   Reklamcılık
Interactive   Advertising
2
2
0
3
6
ADV313
Reklamda   Görsel Düşünme
Visual   Thinking in Advertising
2
2
0
3
6
ADV402
Markalaşma
Branding
2
2
0
3
6
ADV403
Sponsorluk
Sponsorship
1
4
0
3
6
ADV404
Reklamcılıkta   Yeni Eğilimler
New   Trends in Advertising
2
2
0
3
6
ADV405
Reklam   Yapımı
Advertising   Production
1
4
0
3
6
COMM211
Yaratıcı   Yazarlık 
Creative   Writing
2
2
0
3
6
COMM302
Özel   Proje
Special   Project
0
2
0
3
3
COMM312
Dijital   Marka İletişimi 
Digital   Brand Communication 
1
4
0
1
6
COMM314
Kültürel   Çeşitlilik ve İletişim 
Cultural   Diversity and Communication
2
2
0
3
6
COMM404
Portfolyo
Portfolio
0
2
0
1
3