Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Lisans programı, “stratejik iletişim çağının uzmanlarının” yetiştirilmesine olanak verecek şekilde yeniden tasarlanmıştır.

Programın amacı, proje tabanlı eğitim anlayışıyla, kurumların, şirketlerin ve bireylerin, gerek kamu, özel sektör ve medya ile, gerekse kendi içlerinde yürüttüğü iletişim süreçlerinin stratejik olarak yönetilmesini kapsamaktadır.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım programında,

  • İçerik üretme, yayma ve sürdürme için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplayabilen ve bunları yazılı ve sözlü sunum yoluyla iletebilen,
  • Siyasal iletişim, kurumsal iletişim ve dijital iletişim gibi Halkla İlişkilerin farklı yönelimleri doğrultusunda sektörde ayrıştırıcı olacak ve rekabet gücünü artıracak bilgi ve stratejik becerilere sahip olan,
  • Halkla İlişkilerin sosyal yaşam, iş, siyaset gibi farklı alanlarda yarattığı dönüşüme ilişkin uzmanlaşmış analitik ve eleştirel düşünce geliştirebilen, ve bu konuda araştırma becerisi gösterebilen uzmanlar yetişmektedir.

Bölümümüz,

  • Birinci yılda öğrenciye evrensel değer ve yetkinliklerin aktarılmasını,
  • İkinci yıldan itibaren öğrencinin uzmanlaşmak istediği alanlara yönelik akademik ve profesyonel yetkinliklere yönelik bir temel oluşturulmasını,
  • Üçüncü ve dördüncü yılda ise proje-tabanlı bir eğitim modelini esas alır.

Proje-tabanlı eğitim modelinde öğrenciler, bölümümüzün işbirliği içinde olduğu kurumlar ve şirketler ile birlikte yürütülen projelere entegre edilirler. Dersler, örneklere dayalı projeler aracılığıyla işlenir. Programımız, öğrencilerin üçüncü sınıftan itibaren her dönem en az iki proje üzerinde çalışmalar yürütecekleri şekilde tasarlanmıştır. Projeler, öğrencilerin sektörün sürekli gelişen ve değişen yapısına entegre olarak en son gelişmeleri takip etmelerini ve halkla ilişkilerin çeşitli alanlarında beceri ve yetkinlik kazanmalarını sağlayacaktır.


Sektörel İşbirlikleri

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ PROJE   TABANLI MÜFREDATI
1. YIL GÜZ YARIYILI
DERS   KODU
DERS   ADI (TR)
DERS   ADI (EN)
T
U
L
KR
AKTS 
KHAS101
Kökenler   ve Sonuçları 
Origins   and Consequences 
3
0
0
3
5
KHAS103
İnsanlık   Tarihi 
History   of Humankind
3
0
0
3
5
KHAS 105
Evrensel   Değerler ve Etik 
Universal   Values and Ethics
3
0
0
3
5
KHAS 107
Tasarım
Design
3
0
0
3
5
KHAS109
Hesaplamalı   Düşünme 
Computational   Thinking
3
0
0
3
5
TLL101
Türkçe   Eleştirel Okuma ve Yazma 1
Critical   Reading and Writing in Turkish 1
2
0
0
2
3
Yarıyıl Toplamı
17
0
0
17
28
1. YIL BAHAR YARIYILI
DERS   KODU
DERS   ADI (TR)
DERS   ADI (EN)
T
U
L
KR
AKTS 
KHAS110
Toplumsal   Sorumluluk Projesi
Civic   Involvement Projects
0
2
0
1
2
TLL102
Türkçe   Eleştirel Okuma ve Yazma 2
Critical   Reading and Writing in Turkish 2
2
0
0
2
3
COMM102
Temel   Yapım
Audiovisual   Production
2
2
0
3
5
COMM104
Medya ve   İletişim
Media   and Communication
2
2
0
3
5
PUB102
Stratejik   İletişimin ve Halkla İlişkilerin Temelleri
Principles   of Strategic Communication and PR
2
4
0
4
7


Çekirdek   Seçmeli 1
Core   Elective 1
3
0
0
3
5


Çekirdek   Seçmeli 2
Core   Elective 2
3
0
0
3
5
Yarıyıl Toplamı
14
10
0
19
32
2. YIL GÜZ YARIYILI
DERS   KODU
DERS   ADI (TR)
DERS   ADI (EN)
T
U
L
KR
AKTS 
HST101
Modern   Türkiye Tarihi 1
Modern   History of Turkey 1
2
0
0
2
2
COMM201
Görsel   Kültür
Audiovisual   Culture
2
2
0
3
5
PUB201
Halkla   İlişkilerde Sosyal ve Ekonomik Konular
Social   and Economic Issues in PR
2
2
0
3
6


Alan   Seçmeli 1
Field   Elective 1
2
2
0
3
5


Serbest   Seçmeli 1
Free   Elective 1
1
4
0
3
5


Serbest   Seçmeli 2
Free   Elective 2
1
4
0
3
5
Yarıyıl Toplamı
10
14
0
17
28
2. YIL BAHAR YARIYILI
DERS   KODU
DERS   ADI (TR)
DERS   ADI (EN)
T
U
L
KR
AKTS 
HST102
Modern   Türkiye Tarihi 2
Modern   History of Turkey 2
2
0
0
2
2
COMM202
Medyada   Özgürlükler ve Haklar
Media   Freedom and Rights
2
2
0
3
5
PUB202
Stratejik   Kurumsal Halkla İlişkiler
Strategic   Corporate PR
2
2
0
3
5
PUB204
Stratejik   Siyasal İletişim
Strategic   Political Communication
2
2
0
3
5


Alan   Seçmeli 2
Field   Elective 2
2
2
0
3
5


Serbest   Seçmeli 3
Free   Elective 3
1
4
0
3
5


Serbest   Seçmeli 4
Free   Elective 4
1
4
0
3
5
Yarıyıl Toplamı
12
16
0
20
32
3. YIL GÜZ YARIYILI
DERS   KODU
DERS   ADI (TR)
DERS   ADI (EN)
T
U
L
KR
AKTS 
PUB301
Kampanya   Tasarımı ve Yönetimi
Campaign   Design and Management 
2
8
0
6
10
PUB303
Stratejik   Dijital Halkla İlişkiler
Strategic   Digital PR
2
2
0
3
5


Alan   Seçmeli 3
Field Elective   3
1
4
0
3
6


Alan   Seçmeli 4
Field   Elective 4
1
4
0
3
6


Serbest   Seçmeli 5
Free   Elective 5
1
4
0
3
5
Yarıyıl Toplamı
7
22
0
18
32
3. YIL BAHAR YARIYILI
DERS   KODU
DERS   ADI (TR)
DERS   ADI (EN)
T
U
L
KR
AKTS 
PUB302
Risk ve   Kriz Yönetimi
Risk and   Crisis Management
2
8
0
6
10


Alan   Seçmeli 5
Field   Elective 5
1
4
0
3
6


Alan   Seçmeli 6
Field   Elective 6
1
4
0
3
6


Alan   Seçmeli 7
Field   Elective 7
1
4
0
3
6
Yarıyıl Toplamı
5
20
0
15
28
4. YIL GÜZ YARIYILI
DERS   KODU
DERS   ADI (TR)
DERS   ADI (EN)
T
U
L
KR
AKTS 
COMM401
Mezuniyet   Projesi 1
Senior   Project 1
2
6
0
5
8


Alan   Seçmeli 8
Field   Elective 8
1
4
0
3
6


Alan   Seçmeli 9
Field   Elective 9
1
4
0
3
6


Alan   Seçmeli 10
Field   Elective 10
1
4
0
3
6


Serbest   Seçmeli 6
Free   Elective 6
1
4
0
3
6
Yarıyıl Toplamı
6
22
0
17
32
4. YIL BAHAR YARIYILI
DERS   KODU
DERS   ADI (TR)
DERS   ADI (EN)
T
U
L
KR
AKTS 
COMM402
Mezuniyet   Projesi 2
Senior   Project 2
2
8
0
6
10


Alan   Seçmeli 11
Field   Elective 11
1
4
0
3
6


Alan   Seçmeli 12
Field   Elective 12
1
4
0
3
6


Alan   Seçmeli 13
Field   Elective 13
1
4
0
3
6
Yarıyıl Toplamı
5
20
0
15
28
GENEL TOPLAM
76
124
0
138
240HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ PROJE   TABANLI MÜFREDATI ALAN SEÇMELİ DERSLER
DERS   KODU
DERS   ADI (TR)
DERS   ADI (EN)
T
U
L
KR
AKTS 
PUB203
Siyasa   Yapımı ve Analizi
Policy   Making and Analysis
2
2
0
3
5
PUB206
Retorik   ve Topluluk Önünde Konuşma
Rhetoric   and Public Speaking
2
2
0
3
5
PUB208
Hikâye   Anlatımı
Storytelling
2
2
0
3
5
PUB304
İtibar   ve Algı Yönetimi
Reputation   and Perception Management 
1
4
0
3
6
PUB305
Halkla   İlişkiler Sektörleri: Spor, Eğlence ve Finans
PR   Sectors: Sports, Entertainment, and Finance 
1
4
0
3
6
PUB306
Dijital   Halkla İlişkilerde Konular
Issues   in Digital PR 
1
4
0
3
6
PUB307
Siyasal   Halkla İlişkilerde Konular
Issues   in Political PR 
1
4
0
3
6
PUB401
Kurum   İçi İletişim
Internal   Communication
1
4
0
3
6
PUB402
Sağlık   İletişimi
Health   Communication 
1
4
0
3
6
PUB403
Sosyal   Farkındalık, Sorumluluk ve Yenilik
Social   Awareness, Responsibility, and Innovation 
1
4
0
3
6
COMM302
Özel   Proje
Special   Project
0
2
0
1
3
COMM404
Portfolyo
Portfolio
0
2
0
1
3