Elektrik - Elektronik Mühendisliği

2019 yılından itibaren tamamen özgün bir eğitim modeline geçilen bölümde, birinci sınıfta tüm öğrenciler, ortak bir çekirdek eğitim programı alırlar. Evrensel değerlerle harmanlanmış, kendisinin ve çevresinin farkında, toplumsal sorumluluk hassasiyetini özümsemiş bireyler olarak ikinci sınıftan itibaren, proje ağırlığının giderek arttığı yeni bir mühendislik programı uygulanır. Projelerle desteklenen dersler ve sektörel işbirlikleriyle yürütülen özel projeler sayesinde mühendislik ve araştırma süreçlerinde uzmanlaşan mezunlar yetiştirilir.

2019-2020 akademik yılında 100% burslu 10 öğrenci, %75 burslu 20 öğrenci alınmıştır Bölüm, telekomünikasyon teknolojilerine ağırlık veren eğitim ve araştırma programı sunar. Bölümünün hedefi, endüstriyel ve akademik sektörlerde tercih edilen, kariyer yapmaya aday mühendisler yetiştirmektir. İletişim teknolojileri, mikrodalga sistemleri, sinir ağları, derin öğrenme ve ileri sinyal işleme konularında dünya ölçeğinde eğitim ve araştırma faaliyetleri başarı ile yürütülmektedir. Özellikle ABD, Çin ve Avrupa’daki önde gelen üniversitelerle araştırma işbirlikleri yapılmaktadır. Program, Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından akredite edilmiş ve EUR-ACE etiketi alarak Avrupa standartlarında olduğunu belgelemiştir.
  1. TÜBİTAK, İstanbul Kalkınma Ajansı destekli projeler, laboratuvarlar
  2. Avrupa Birliği Çerçeve Programları destekli projeler (Marie Curie, COST vb.)
  3. IEEE (Elektrik-Elektronik Mühendisleri Enstitüsü) destekli konferans ve etkinlikler

Proje Çalışması İçin Öğrencilerin Ayağına Gidiyoruz!
Her dönem, lisans öğrencilerine verilen her derste, dönem sonunda sınıf birincisine (ve bazen ikincisine, üçüncüsüne) dersi veren öğretim üyesi proje teklif eder. Birinci sınıftan itibaren bütün öğrenciler bütün öğretim üyelerinden proje istemeye kuvvetle teşvik edilir. Ayrıca, başarılı öğrenciler öğretim üyelerinin yürüttüğü destekli projelere bursiyer olarak dahil edilirler.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünün eğitim dili İngilizcedir.

Laboratuvarlar
  1. Telekomünikasyon Laboratuvarı
  2. Mobil Uygulama Geliştirme Laboratuvarı
  3. Elektronik Laboratuvarı
  4. Mikroişlemciler Laboratuvarı
  5. Bilgisayar Ağları Laboratuvarı
  6. Claude Shannon Haberleşme Laboratuvarı
  7. Proje Uygulama Laboratuvarı

Sektörel İşbirlikleri

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Lisans Ders Planı
Yıl Yarıyıl Ders Kodu Ders Adı (TR) Ders Adı (EN) Yerel Kredi AKTS T U L
1. YIL GÜZ KHAS101 Kökenler ve Sonuçları  Origins and Consequences 3 5 3 0 0
KHAS103 İnsanlık Tarihi History of Humankind 3 5 3 0 0
KHAS105 İnsani Değerler ve Etik Human Values and Ethics 3 5 3 0 0
KHAS107 Tasarım Kültürü, Tasarımla Karşılaşma Design Culture, Design Encounters 3 5 3 0 0
KHAS109 Problem Çözmede Hesaplamalı Düşünme Computational Thinking for Problem Solving 3 5 3 0 0
TLL101  Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma I Critical Reading and Writing in Turkish I 2 3 2 0 0
Toplam 17 28 17 0 0
1. YIL BAHAR KHAS102 Bilimsel Keşifler ve Mühendislik Scientific Discoveries and Engineering 3 5 3 0 0
KHAS110 Toplumsal Sorumluluk Projesi Civic Responsibility Project 1 2 2 0 0
KHAS112 Matematiği Anlamak Understanding Mathematics 4 6 3 0 0
EEE102 Elektrik-Elektronik Mühendisliğinin Temelleri Fundamentals of Electrical-Electronics Engineering 3 5 2 2 0
MTE192 Robotik Başlangıç Projesi Robotics Start-Up Project 3 6 2 2 0
TLL102  Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma II Critical Reading and Writing in Turkish II 2 3 2 0 0
  Birinci Sınıf Seçmeli  Freshman Elective 3 5 3 0 0
Toplam 19 32 17 4 0
2. YIL GÜZ EEE203 Devre Analizi I Circuit Analysis I 4 5 3 0 2
EEE207 Elektrik-Elektronik Mühendisliği İçin Araçlar Tools for Electrical-Electronics Engineering 3 6 1 0 4
MTE293 Mantıksal Tasarım Projesi Logic Design Project 4 8 3 0 2
FENS201 Uygulamalı Mühendislik Matematiği I Applied Engineering Mathematics I 4 6 3 2 0
FENS203 Malzemeler Materials 3 4 3 0 0
HST101 Modern Türkiye Tarihi I History of Modern Turkey I 2 2 2 0 0
Toplam 20 31 15 2 8
2. YIL BAHAR EEE204 Devre Analizi II Circuit Analysis II 4 5 3 0 2
EEE206 Programlama Programming 3 4 2 0 2
EEE208 Elektronik Tasarım Projesi Electronics Design Project 3 6 1 0 4
EEE299 Staj I Internship I 0 6 0 0 0
FENS202 Uygulamalı Mühendislik Matematiği II Applied Engineering Mathematics II 4 6 3 2 0
HST102 Modern Türkiye Tarihi II History of Modern Turkey II 2 2 2 0 0
Toplam 16 29 11 2 8
3. YIL GÜZ EEE303 Elektronik I Electronics I 4 5 3 0 2
EEE305 Mikrodenetleyiciler Microcontrollers 3 5 2 0 2
EEE307 Sinyaller ve Sistemler Signals and Systems 3 5 2 0 2
EEE309 Yazılım-Donanım Entegrasyonu Projesi Software-Hardware Int.Project 3 8 1 0 4
FENS200 Olasılık ve İstatistik Probability and Statistics 3 4 2 2 0
Toplam 16 27 10 2 10
3. YIL BAHAR EEE302 Haberleşme I Communications I 4 5 3 0 2
EEE304 Elektronik II Electronics II 4 5 3 0 2
EEE306 Elektromanyetik Electromagnetics 3 5 3 0 0
EEE308 Haberleşme Projesi Communication Project 3 7 1 0 4
EEE399 Staj II Internship II 0 6 0 0 0
FENS300 Sayısal Yöntemler Numerical Methods 3 5 2 2 0
Toplam 17 33 12 2 8
4. YIL GÜZ FENS401 Mühendislik için Tasarım Projesi I Engineering Design Project I 2 6 1 2 0
  Seçmeli Proje I Elective Project I 3 8 1 0 4
  Seçmeli Proje II Elective Project II 3 8 1 0 4
  Alan Seçmeli I Area Elective I 4 5 3 0 2
  Serbest Seçmeli I Free Elective I 3 5 3 0 0
Toplam 15 32 9 2 10
4. YIL BAHAR EEE406 Yenilikçilik ve Girişimcilik Innovation and Entrepreneurship 2 3 2 0 0
FENS400 Mühendislik için Tasarım Projesi II Engineering Design Project II 4 10 0 8 0
  Alan Seçmeli II Area Elective II 4 5 3 0 2
  Alan Seçmeli III Area Elective III 4 5 3 0 2
  Serbest Seçmeli II Free Elective II 3 5 3 0 0
Toplam 17 28 11 8 4
 Genel Toplam 137 240 102 22 48
ALAN SEÇMELİ DERSLER (AREA ELECTIVE COURSES) Ders Kodu Ders Adı (TR) Ders Adı (EN) Yerel Kredi AKTS T U L
EEE411 Haberleşme II Communications II 4 5 3 0 2
EEE412 Sayısal Sinyal İşleme Digital Signal Processing 4 5 3 0 2
EEE413 Duyurucu Ağları Sensor Networks 4 5 3 0 2
EEE414 Kablosuz Haberleşme Wireless Communications 4 5 3 0 2
EEE415 Yüksek Frekans Devreleri High Frequency Circuits 4 5 3 0 2
SEÇMELİ PROJE DERSLERİ (ELECTIVE PROJECTS) Ders Kodu Ders Adı (TR) Ders Adı (EN) Yerel Kredi AKTS T U L
EEE403 Analog Tasarım Projesi Analog Design Project 3 8 1 0 4
EEE405 Hesaplamalı Zeka Projesi Computational Intelligence Project 3 8 1 0 4
EEE407 Kablosuz Ağlar Projesi Wireless Networks Project 3 8 1 0 4
EEE409 Kontrol Sistemleri Projesi Control Systems Project 3 8 1 0 4