Yeni Medya

Yeni Medya, bilgi teknolojileri, iletişim ağları ile medya sektörlerinin birbirlerine yakınlaşarak iç içe geçmeye başlaması sonucu ortaya çıkan (internet, mobil, vb. ağlar üzerinde oluşturulan web sitesi, haber sitesi, arama motoru, blog, wiki, sosyal medya gibi) ve hızla değişen yeni iletişim araçlarını anlatır. Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Lisans Programı, 2009 yılında Türkiye’de bu isimle kurulan ilk lisans eğitimi veren birimdir.

Yenilikçi bir program olarak proje tabanlı eğitim anlayışıyla amacımız öğrencilerimizi

  • Dijitalleşen dünyanın içinde kilit noktalarda pozisyon alabilen
  • İletişim ve teknolojik bazlı değişiklikleri öngören ve onlara adapte olabilen
  • Gerekli mesleki ve evrensel değerlerle donanmış bireyler olarak yetiştirmek.

 

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı itibariyle geçeceğimiz proje tabanlı eğitim modelinde Yeni Medya öğrencilerimiz:

  • Birinci yılda evrensel değer ve yetkinliklerin arttıracak,
  • İkinci yıldan itibaren akademik ve profesyonel yetkinliklere yönelik çalışmalarına başlayacak,
  • Dört yıla yayılan, proje-tabanlı bir eğitim alacaklardır.

 

Yeni Medya Bölümü, sektörün önde gelen kurumlarıyla (Facebook, Dağ Medya,  Pikan Ajans, Olmadık İşler, Contentus, Podfresh, Teyit.org) varolan işbirliklerini geliştiriyor. Proje tabanlı yeni eğitim modeline içkin olan ve program müfredatının ağırlığını teşkil eden proje derslerinde öğrenciler, ikinci sınıftan itibaren bilişim, dijital medya ve gazetecilik, ve dijital ajanslar gibi sektörlerin öncü kurumlarından gelen mentörlerin yönlendirmeleriyle gerçek projelerde aktif olarak yer alacaklar. Bu projelerin tanımlanmasında, yürütülmesinde ve değerlendirilerek notlandırılmasında programın sektörel paydaşları etkin roller üstlenecek. Böylelikle öğrenciler, teorik, uygulama ve deneyim odaklı bütünlükçü bir sistemde eğitim görecekler.


Sektörel İşbirlikleri

YENİ MEDYA BÖLÜMÜ PROJE TABANLI MÜFREDATI
1. YIL GÜZ YARIYILI
DERS   KODU
DERS   ADI (TR)
DERS   ADI (EN)
T
U
L
KR
AKTS 
KHAS101
Kökenler   ve Sonuçları 
Origins   and Consequences 
3
0
0
3
5
KHAS103
İnsanlık   Tarihi 
History   of Humankind
3
0
0
3
5
KHAS105
Evrensel   Değerler ve Etik 
Universal   Values and Ethics
3
0
0
3
5
KHAS107
Tasarım
Design
3
0
0
3
5
KHAS109
Hesaplamalı   Düşünme 
Computational   Thinking
3
0
0
3
5
TLL101
Türkçe   Eleştirel Okuma ve Yazma 1
Critical   Reading and Writing in Turkish 1 
2
0
0
2
3
Yarıyıl Toplamı
17
0
0
17
28
1. YIL BAHAR YARIYILI
DERS   KODU
DERS   ADI (TR)
DERS   ADI (EN)
T
U
L
KR
AKTS 
KHAS110
Toplumsal   Sorumluluk Projesi
Civic   Involvement Projects
0
2
0
1
2
TLL102
Türkçe   Eleştirel Okuma ve Yazma 2
Critical   Reading and Writing in Turkish 2
2
0
0
2
3
COMM102
Temel   Yapım
Audiovisual   Production
2
2
0
3
5
COMM104
Medya ve   İletişim
Media   and Communication
2
2
0
3
5
NMD102
Yeni   Medyada Anahtar Kavramlar
Keywords   in New Media
2
4
0
4
7


Çekirdek   Seçmeli 1
Core   Elective 1
3
0
0
3
5


Çekirdek   Seçmeli 2
Core   Elective 2
3
0
0
3
5
Yarıyıl Toplamı
14
10
0
19
32
2. YIL GÜZ YARIYILI
DERS   KODU
DERS   ADI (TR)
DERS   ADI (EN)
T
U
L
KR
AKTS 
HST101
Modern   Türkiye Tarihi 1
Modern   History of Turkey 1
2
0
0
2
2
NMD201
Dijital   Topluluklar
Digital   Communities
2
2
0
3
6
NMD203
Haber ve   Hikâye Anlatıcılığı
News and   Storytelling
2
4
0
4
7


Alan   Seçmeli 1
Field   Elective 1
2
2
0
3
5


Alan   Seçmeli 2
Field   Elective 2
2
2
0
3
5


Serbest   Seçmeli 1
Free   Elective 1
1
4
0
3
5
Yarıyıl Toplamı
11
14
0
18
30
2. YIL BAHAR YARIYILI
DERS   KODU
DERS   ADI (TR)
DERS   ADI (EN)
T
U
L
KR
AKTS 
HST102
Modern   Türkiye Tarihi 2
Modern   History of Turkey 2
2
0
0
2
2
NMD202
Yeni   Medya ve Toplum 
New   Media and Society
2
2
0
3
6
NMD204
Yeni   Medyada İçerik Stratejileri
Content   Strategies for New Media
2
4
0
4
7


Alan   Seçmeli 3
Field   Elective 3
2
2
0
3
5


Alan   Seçmeli 4
Field   Elective 4
2
2
0
3
5


Serbest   Seçmeli 2
Free   Elective 2
1
4
0
3
5
Yarıyıl Toplamı
11
14
0
18
30
3. YIL GÜZ YARIYILI
DERS   KODU
DERS   ADI (TR)
DERS   ADI (EN)
T
U
L
KR
AKTS 
NMD301
Dönüşümcü   Düşünce
Disruptive   Thinking
2
6
0
5
8


Alan   Seçmeli 5
Field   Elective 5
1
4
0
3
6


Alan   Seçmeli 6
Field   Elective 6
1
4
0
3
6


Serbest   Seçmeli 3
Free   Elective 3
1
4
0
3
5


Serbest   Seçmeli 4
Free   Elective 4
1
4
0
3
5
Yarıyıl Toplamı
6
22
0
17
30
3. YIL BAHAR YARIYILI
DERS   KODU
DERS   ADI (TR)
DERS   ADI (EN)
T
U
L
KR
AKTS 
NMD302
Dijital   Araştırma Stüdyosu
Digital   Research Studio
2
2
0
3
6
NMD304
Dijital   Startuplar İnşa Etmek
Building   Digital Start-ups
2
4
0
4
7


Alan   Seçmeli 7
Field   Elective 7
2
2
0
3
6


Alan   Seçmeli 8
Field   Elective 8
1
4
0
3
6


Serbest   Seçmeli 5
Free   Elective 5
1
4
0
3
5
Yarıyıl Toplamı
8
16
0
16
30
4. YIL GÜZ YARIYILI
DERS   KODU
DERS   ADI (TR)
DERS   ADI (EN)
T
U
L
KR
AKTS 
COMM401
Mezuniyet   Projesi 1
Senior   Project 1
2
6
0
5
8
NMD401
Yeni   Medyada Güncel Konular
Contemporary   Issues in New Media
2
2
0
3
6


Alan   Seçmeli 9
Field   Elective 9
2
2
0
3
5


Alan   Seçmeli 10
Field   Elective 10
1
4
0
3
6


Serbest   Seçmeli 6
Free   Elective 6
1
4
0
3
5
Yarıyıl Toplamı
8
18
0
17
30
4. YIL BAHAR YARIYILI
DERS   KODU
DERS   ADI (TR)
DERS   ADI (EN)
T
U
L
KR
AKTS 
COMM402
Mezuniyet   Projesi 2
Senior   Project 2
2
8
0
6
10


Alan   Seçmeli 11
Field   Elective 11
2
2
0
3
5


Alan   Seçmeli 12
Field   Elective 12
1
4
0
3
5


Serbest   Seçmeli 7
Free   Elective 7
1
4
0
3
5


Serbest   Seçmeli 8
Free   Elective 8
1
4
0
3
5
Yarıyıl Toplamı
7
22
0
18
30
GENEL TOPLAM
82
116
0
140
240
YENİ MEDYA BÖLÜMÜ PROJE TABANLI MÜFREDATI   ALAN SEÇMELİ DERSLER
DERS   KODU
DERS   ADI (TR)
DERS   ADI (EN)
T
U
L
KR
AKTS 
NMD211
E-yönetişim   ve E-Ticaret
E-governance   and Commerce
2
2
0
3
5
NMD212
Dijital   Kültür
Digital   Culture
2
2
0
3
5
NMD213
Bilgi Güvenliği
Information   Security
2
2
0
3
5
NMD214
Büyük   Veri ve İçgörü
Big Data   and Insights
2
2
0
3
5
NMD216
Yenilikçi   Medya Laboratuvarı
Emerging   Media Lab
2
2
0
3
5
NMD311
Uygulama   Geliştirme Atölyesi
AppLab
1
4
0
3
6
NMD312
Yeni   Medyada İş Geliştirme 
Growth-hacking and New Media Business
1
4
0
3
6
NMD313
Dinamik   Web Tasarımı
Dynamic   Web Design
1
4
0
3
6
NMD314
Sosyal   Medya
Social   Media
2
2
0
3
6
NMD316
Multimedya   Laboratuvarı
Multimedia   Lab
1
4
0
3
6
NMD411
Veri Gazeteciliği
Data   Journalism
2
2
0
3
5
NMD412
Kriptopara   ve Blokzincir
CryptoCurrency   and Blokchain 
2
2
0
3
5
NMD414
Kullanıcı   Deneyimi
User   Experience
2
2
0
3
5
NMD415
Arama   Motorları ve Algoritmalar
Search   Engines and Alghoritms
1
4
0
3
6
NMD416
Dijital   Platformlar
Digital   Platforms
2
2
0
3
5
COMM302
Özel   Proje
Special   Project
0
2
0
1
3
COMM404
Portfolyo
Portfolio
0
2
0
1
3