Tiyatro

Kadir Has Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Tiyatro Lisans Programı, tiyatro sanatının yöntem, teknik ve inceliklerine hakim oyuncular yetiştiren bir bölümdür. Öğrencilerimiz eğitim süreci boyunca ses, hareket, oyunculuk ve kuram alanlarında ülkemizden ve yurtdışından gelen eğitimcilerin yürütücülüğünde atölye çalışmalarına katılırlar ve projeler üretirler.

 • Sahne KHAS vasıtasıyla öğrencilerimiz kuram ile uygulamayı birleştirerek öğrenimlerini sürdürürler.
 • Öğrencilerimiz eğitim süreci boyunca ses, hareket, oyunculuk ve kuram alanlarında ülkemizden ve yurtdışından gelen eğitimcilerin yürütücülüğünde atölye çalışmalarına katılırlar ve projeler üretirler.
 • Programımızda, dört yıl boyunca projeler vasıtasıyla öğrencilerimizin bedenlerinin ve sahip oldukları politik sosyal kimliğin özgürleşmesine destek olunur ve bu özgürleşme sayesinde organik bir oyunculuk anlayışı geliştirmelerine zemin hazırlanır.
 • Her proje çalışmasında öğrencilerin farklı kişisel yaratıcı alanları desteklenir bu sayede takım çalışmasında etkin rol üstlenerek ulusal ve uluslararası sektörde yer almak üzere deneyim kazanmaları amaçlanır.
 • Öğrencilerin tiyatronun evrensel zenginliğiyle kendi anadilleri ve kültürel gerçekleri arasında köprü kurmayı öğrenerek bu iki kanalın sentezinden beslenmeleri hedeflenir.

Üniversitemizin benimsediği ve geliştirdiği proje tabanlı eğitim modeli uygulanarak Tiyatro Bölümü;

 • Birinci yılda çekirdek program vasıtasıyla öğrenciye evrensel değer ve yetkinliklerin aktarılmasını hedeflerken, atölye dersleriyle de oyunculuğun temel prensipleriyle tanıştırmayı,
 • İkinci yıldan itibaren yoğun bir şekilde oyunculuk zanaatinde yetkinlik kazandırmayı ve yaratıcılığı tetikleyen çalışmalara ağırlık vermeyi,
 • Dört yıla yayılan, proje-tabanlı bir eğitim modelini

esas alır.  Tiyatro bölümü olarak çağdaş ve eleştirel bakışa sahip olan, Türkiye’de ve dünyada sanat yaşamında etkin rol oynayacak tiyatro sanatçıları yetiştirmeyi önemsiyoruz. Bu yaklaşımda öğrenciler, geniş bir tarihsel skalada yerel ve evrensel sahne sanatları üretimlerinden beslenerek, ilk yarıyıldan itibaren edinmeye başladıkları ses, hareket ve oyunculuk yeteneklerini test edip geliştirebilecekleri projeler üretir. Bu sayede öğrenciler edindikleri formasyonu, kendi sanatsal süreçlerini oluşturmaya yarayacak bir malzeme olarak kullanabilirler. Ders planının ikinci yarıyılından başlayarak her dönem öğrencilerin en az iki projede çalışması beklenir. Projelerin ölçekleri üçüncü ve dördüncü yıllarda büyür; öğrenciler sektörde yüksek tecrübe sahibi sanatçılar tarafından kolaylaştırılan iki adet bütünlüklü oyun sahnelemesinin,  bir grup projesinin ve geniş kapsamlı bir bireysel projenin aktif üreticileri olurlar.  Bu projelerin tanımlanmasında, yürütülmesinde ve değerlendirilerek notlandırılmasında ülkemizden ve yurtdışından gelen eğitimci ve sanatçılar katkıda bulunur. Sonuç olarak programımız çağdaş ve eleştirel bakışa sahip olan, yerel ve evrensel değerler ve yetkinliklerle donanmış, Türkiye’de ve dünyada sanat yaşamında etkin rol oynayabilecek öğrenciler yetiştirmek üzere, proje odaklı bir eğitim modeli ile oyunculuk eğitimi verecek şekilde tasarlanmış yenilikçi bir programdır.

 Tiyatro bölümüne yetenek sınavıyla öğrenci kabul edilir.

Eğitim dili Türkçe ve İngilizcedir.


Sektörel ve Sanatsal İşbirlikleri

 • SAHNE Khas vasıtasıyla sektörde etkin ve yenilikçi anlayışı benimsemiş sanatçılar ve bağımsız gösteri sanatları topluluklarıyla sürekli işbirliği yapılmaktadır.
 • Tiyatro Bölümü öğrencileri eğitimleri süresince ve mezuniyetlerinden sonra Türkiye bağımsız sinemasıyla yakın temas halinde çalışırlar.
 • İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı
 • İtalya, Syracuse’da INDA (Ulusal Antik Drama Enstitüsü) ve University of Catania işbirliğiyle hazırlanan yaz okulu.
 • İsveç Ulusal Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu Unga Klara
 • ATTA Festivali
 • Epidaurus Lyceum - International Summer School of Ancient Drama
 • European Network of Research and Documentation of Performances of Ancient Greek Drama
 • HKU University of the Arts Utrecht
 • Theater an der Ruhr, Almanya
 • A Corner In the World Festivali
 • ODTÜ Tiyatro Festivali, Ankara
 • Bilkent Tiyatro Festivali, Ankara
 • Çukurova Üniversitesi Tiyatro Festivali, Adana
 • Akdeniz Üniversitesi Tiyatro Festivali, Antalya
 • Eskişehir Anadolu Üniversitesi Uluslararası Tiyatro Festivali
 • Arcola Theatre
 • İstanbul Devlet Tiyatrosu
 • İstanbul Şehir Tiyatroları
 • Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu
 • İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı
 • Arter
 • İstanbul Modern
 • SALT
 • Yapı Kredi Kültür Sanat
 • Zorlu Gösteri Sanatları Merkezi
 • Pürtelaş
 • Tiyatro Hemhal
 • Dasdas
 • Kraft
 • B Planı
 • 2. Kat
 • Moda Sahnesi
Tiyatro Bölümü
1. YIL GÜZ YARIYILI
DERS KODU DERS ADI (TR) DERS ADI (EN) T U L KR AKTS
KHAS101 Kökenler ve Sonuçları  Origins and Consequences  3 0 0 3 5
KHAS103 İnsanlık Tarihi  History of Humankind  3 0 0 3 5
KHAS105 Evrensel Değerler ve Etik  Universal Values and Ethics  3 0 0 3 5
KHAS107 Tasarım Design  3 0 0 3 5
THR101 Oyunculuk-Temel Doğaçlamalar  Acting-Basic Improvisations 0 6 0 3 5
THR105 Hareket ve Doğaçlama  Movement and Improvisation  0 6 0 3 5
Yarıyıl Toplamı 12 12 0 18 30
1. YIL BAHAR YARIYILI
DERS KODU DERS ADI (TR) DERS ADI (EN) T U L KR AKTS
KHAS104 Sanat, Edebiyat ve Çatışma  Art, Literature and Controversy 3 0 0 3 5
KHAS110 Toplumsal Sorumluluk Projesi   Civic Responsibility Project  0 2 0 1 2
THR102 Oyunculuk-Temel Teknikleri  Acting-Basic Techniques  0 6 0 3 6
THR104 Ses ve Konuşma-Temel Voice and Improvisation-Basics 0 6 0 3 6
THR106 Hareket ve Doğaçlama-Farkındalık  Movement and Improvisation-Awareness  0 6 0 3 6
THR112 Dramatik Çözümleme Dramatic Analysis 2 2 0 3 5
Yarıyıl Toplamı 5 22 0 16 30
2. YIL GÜZ YARIYILI
DERS KODU DERS ADI (TR) DERS ADI (EN) T U L KR AKTS
HST101 Modern Türkiye Tarihi 1 Modern History of Turkey 1 2 0 0 2 2
TLL101 Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma 1 Critical Reading and Writing in Turkish 1 2 0 0 2 3
THR201 Oyunculuk Teknikleri  Acting Techniques  0 6 0 3 5
THR209 Hareket Çalışmaları  Movement Studies  1 4 0 3 5
THR211 Ses ve Konuşma-İleri Teknikler Voice and Improvisation-Advanced Techniques  0 6 0 3 5
THR221 Dramatik Anlatım Dramatic Expression 2 2 0 3 5
  Alan Seçmeli 1 Field Elective 1 3 0 0 3 5
Yarıyıl Toplamı 10 18 0 19 30
2. YIL BAHAR YARIYILI
DERS KODU DERS ADI (TR) DERS ADI (EN) T U L KR AKTS
HST102 Modern Türkiye Tarihi 2 Modern History of Turkey 2 2 0 0 2 2
TLL102 Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma 2 Critical Reading and Writing in Turkish 2 2 0 0 2 3
THR202 Oyunculuk Çalışmaları Acting Workshop  0 6 0 3 5
THR210 Hareket ve Aksiyon Movement and Action  1 4 0 3 5
THR212 Ses Çalışmaları  Voice Studies 0 6 0 3 5
THR222 Dünya Tiyatro Tarihi History of World Theatre 3 0 0 3 5
  Alan Seçmeli 2 Field Elective 2 3 0 0 3 5
Yarıyıl Toplamı 11 16 0 19 30
3. YIL GÜZ YARIYILI
DERS KODU DERS ADI (TR) DERS ADI (EN) T U L KR AKTS
THR303 Proje: Oyun Çalışması Project: Performance Development 0 6 0 3 5
THR301 Oyunculukta Yöntem Method in Acting 0 6 0 3 5
THR309 Dramaturji İncelemeleri Dramaturgical Analysis  2 2 0 3 5
THR311 Hareket Tasarımı Movement Design  1 4 0 3 5
THR313 Ses ve Konuşma Voice and Action  1 4 0 3 5
THR315 Çağdaş Dünya Tiyatrosu Contemporary World Theatre  3 0 0 3 5
Yarıyıl Toplamı 7 22 0 18 30
3. YIL BAHAR YARIYILI
DERS KODU DERS ADI (TR) DERS ADI (EN) T U L KR AKTS
THR304 Proje: Oyun  Project: Performance   0 6 0 3 5
THR302 Oyunculuk-Çağdaş Yorumlar Acting-Contemporary Interpretations 0 6 0 3 5
THR310 Dramaturji Uygulamaları Dramaturgy in Practice  2 2 0 3 5
THR312 Hareket ve Kompozisyon Movement and Composition  1 4 0 3 5
THR314 Ses ve Aksiyon Voice and Action  1 4 0 3 5
  Alan Seçmeli 3 Field Elective 3 3 0 0 3 5
Yarıyıl Toplamı 7 22 0 18 30
4. YIL GÜZ YARIYILI
DERS KODU DERS ADI (TR) DERS ADI (EN) T U L KR AKTS
THR401 Oyunculuk-Grup Projesi  Acting-Group Project 0 6 0 3 10
THR403 Mezuniyet Projesi-Grup Projesi  Graduation Project-Group Project 0 6 0 3 10
  Alan Seçmeli 4 Field Elective 4 3 0 0 3 5
  Serbest Seçmeli 1 Free Elective 1 3 0 0 3 5
Yarıyıl Toplamı 6 12 0 12 30
4. YIL BAHAR YARIYILI
DERS KODU DERS ADI (TR) DERS ADI (EN) T U L KR AKTS
THR402 Oyunculuk-Bireysel Proje Acting-Individual Project 0 6 0 3 10
THR404 Mezuniyet Projesi-Bireysel Proje Graduation Project-Individual Project 0 6 0 3 10
  Alan Seçmeli 5 Field Elective 5 3 0 0 3 5
  Serbest Seçmeli 2 Free Elective 2 3 0 0 3 5
Yarıyıl Toplamı 6 12 0 12 30
GENEL TOPLAM 64 136 0 132 240
ALAN SEÇMELİ DERSLER
DERS KODU DERS ADI (TR) DERS ADI (EN) T U L KR AKTS
THR381 Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Türkiye'de Tiyatronun Tarihi The History of Theater in Turkey Through the Ottoman Period to the Republic 3 0 0 3 5
THR382 Türkiye'de Modern ve Çağdaş Tiyatro Modern and Contemporary Theatre of Turkey 3 0 0 3 5
THR405 Klasik Metinlerle Çalışma Working With Classical Texts 2 2 0 3 5
THR406 Klasik Oyunculukta İleri Teknikler Advanced Techniques in Classical Acting 2 2 0 3 5
THR410 Bireysel Mesleki Planlama Preparation for Professional Work 2 2 0 3 5
THR411 Kamera Önü Oyunculuğu Acting for Camera 1 4 0 3 5
THR481 Beden, Mekan ve Hareket Body, Space and Movement 3 0 0 3 5
THR482 Çağdaş Gösterimler Contemporary Performances 3 0 0 3 5