İnşaat Mühendisliği

Kadir Has Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Lisans Programı, “yenilikçi çözümlerin ve teknolojilerin geliştirilmesi için güncel gelişmelere vakıf inşaat mühendislerinin” yetiştirilmesine olanak verecek şekilde tasarlanmış bir programdır.

2019-2020 akademik yılında 100% burslu 20 öğrenci alınmıştır.

  1. Problem tanımlayabilen ve çözüm üretebilen
  2. Yenilikçi tasarım anlayışı ve pratiğiyle donanmış
  3. Sürekli olarak seviyesi yükseltilen ve geliştirilen standartların farkında olan
  4. Tasarımın yanı sıra imalat ve denetim konularında yetenekli ve yetkin mühendisler olmalıdır.

İnşaat Mühendisliği Bölümümüz,
  1. Birinci yılda öğrenciye evrensel değer ve yetkinliklerin aktarılmasını,
  2. İkinci yıldan itibaren mesleki yetkinliklere yönelik çalışmaların başlamasını,
  3. Dört yıla yayılan, proje-tabanlı bir eğitim modelini

esas alır. Bu yaklaşımda öğretilecek konular, sektörle işbirliği içerisinde belirlenecek inşaat mühendisliği uygulamalarından örneklere dayalı projeler aracılığı ile işlenir. Böylece, öğrenciler, araştırıp sorgulayarak, sorunların üstesinden gelebilecek araştırmacı nitelikli ve yenilikçi tasarım anlayışı ve pratiği ile donanmış olacaklardır. Projeler, ayrıca İnşaat Mühendisliği alanında yürürlüğe konulan ve sürekli olarak seviyesi yükseltilen ve geliştirilen standartlara vakıf olma konusunda ve tasarımın yanı sıra imalat ve denetim konularında da yeterli beceri ve yetkinlik düzeyi elde etmelerine zemin oluşturacaktır. Bahsedilen yaklaşımın olmazsa olmaz bir bileşeni de hem eğitim anlayışının ayrılmaz bir parçası olan projelerin gerçekleştirilmesi için gerekli olan laboratuvarlardır. En güncel teknoloji ile donanmış laboratuvarımızda ayrıca akademik ve sektörle etkin bir biçimde oluşturulmuş uygulamalı araştırmalar da yapılacaktır.


Sektörel İşbirlikleri

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) Lisans Ders Planı
Yıl Yarıyıl Ders Kodu Ders Adı (TR) Ders Adı (EN) Yerel Kredi AKTS T U L
1. YIL GÜZ KHAS101 Kökenler ve Sonuçları  Origins and Consequences 3 5 3 0 0
KHAS103 İnsanlık Tarihi History of Humankind 3 5 3 0 0
KHAS105 İnsani Değerler ve Etik Human Values and Ethics 3 5 3 0 0
KHAS107 Tasarım Kültürü, Tasarımla Karşılaşma Design Culture, Design Encounters 3 5 3 0 0
KHAS109 Problem Çözmede Hesaplamalı Düşünme Computational Thinking for Problem Solving 3 5 3 0 0
TLL101  Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma I Critical Reading and Writing in Turkish I 2 3 2 0 0
Toplam 17 28 17 0 0
1. YIL BAHAR KHAS108 Dizgisel Düşünme ve Çevreye Bakış System Thinking and Exploring the Environment 4 5 3 0 0
KHAS110 Toplumsal Sorumluluk Projesi Civic Responsibility Project 1 2 1 0 0
KHAS112 Matematiği Anlamak Understanding Mathematics 4 6 3 0 0
CIV102  Fiziksel Sistemlerin Dengesi Equlibrium of Physical Systems 4 6 2 4 0
CIV104 Sürdürülebilir Yapılı Çevre Sustainable Built Environment 4 5 3 0 0
CIV106 Litosfer Litosphere 4 5 3 0 0
TLL102  Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma II Critical Reading and Writing in Turkish II 2 3 2 0 0
Toplam 23 32 17 4 0
2. YIL GÜZ CIV221 Proje Yönetimi Project Management 3 4 3 0 0
CIV261 Mukavemet Strength of Materials 4 6 3 2 0
CIV263 Fiziksel Sistemler Dinamiği Dynamics of Physical Systems 3 4 3 0 0
FENS201 Uygulamalı Mühendislik Matematiği I Applied Engineering Mathematics I 4 6 3 2 0
FENS310 Mühendisler için Ekonomi Economics for Engineers 3 4 3 0 0
CIV199 Yaz Stajı I Summer Practice I 3 4 2 2 0
HST101 Modern Türkiye Tarihi I History of Modern Turkey I 2 2 2 0 0
Toplam 22 30 19 6 0
2. YIL BAHAR CIV242 Akışkan Davranışlarının İncelenmesi Investigation of Behavior of Fluids 4 6 3 0 2
CIV252 Yapı Statiği Theory of Structures 3 4 3 0 0
CIV282 Yapı Malzemelerinin İncelenmesi Investigation of Construction Materials 6 8 4 0 4
FENS200 Olasılık ve İstatistik Probability and Statistics 3 4 2 2 0
FENS202 Uygulamalı Mühendislik Matematiği II Applied Engineering Mathematics II 4 6 3 2 0
HST102 Modern Türkiye Tarihi II History of Modern Turkey II 2 2 2 0 0
Toplam 22 30 17 4 6
3. YIL GÜZ CIV341 Hidrolik Hydraulics 4 5 3 0 2
CIV371 Zemin Özelliklerinin İncelenmesi Inverstigation of Properties of Soil 6 8 3 0 4
CIV381 Betonarme Özelliklerinin Araştırılması Inverstigation of Properties of Reinforced Concrete 6 8 3 0 4
FENS300 Sayısal Yöntemler Numerical Methods 3 5 2 2 0
CIV299 Yaz Stajı II Summer Practice II 2 4 0 4 0
Toplam 21 30 11 6 10
3. YIL BAHAR CIV322 Şantiye Yönetimi Site Management 2 2 2 0 0
CIV332 Ulaştırma Mühendisliği Transportation Engineering 3 4 2 2 0
CIV342 Su Kaynakları Mühendisliği Water Resources Engineering 3 4 2 2 0
CIV352 Betonarme ve Çelik Yapılar RC and Steel Structures 4 5 3 2 0
CIV372 Temel Mühendisliği Foundation Engineering 4 5 3 2 0
  3. Yıl Seçmeli Ders Havuzundan Seçimlik Ders Junior's Pool Elective 3 5 2 2 0
  Serbest Seçmeli I Free Elective I 3 5 3 0 0
Toplam 22 30 17 10 0
4. YIL GÜZ CIV491 Betonarme/Çelik Yapı Tasarımı Design of a R/C or Steel Structure 3 5 2 2 0
FENS401 Mühendislik için Tasarım Projesi I Engineering Design Project I 2 6 1 2 0
CIV399 Yaz Stajı III Summer Practice III 2 4 0 4 0
  Fakülte Seçmeli I Faculty Elective I 3 5 3 0 0
  4. Yıl Seçmeli Ders Havuzundan Seçimlik Ders I Senior's Pool Elective II 3 5 2 2 0
  4. Yıl Seçmeli Ders Havuzundan Seçimlik Ders II Senior's Pool Elective II 3 5 2 2 0
Toplam 16 30 10 12 0
4. YIL BAHAR FENS400 Mühendislik için Tasarım Projesi II Engineering Design Project II 4 10 0 8 0
  Fakülte Seçmeli II Faculty Elective II 3 5 3 0 0
  Serbest Seçmeli II Free Elective II 3 5 3 0 0
  4. Yıl Seçmeli Ders Havuzundan Seçimlik Ders I Senior's Pool Elective I 3 5 2 2 0
  4. Yıl Seçmeli Ders Havuzundan Seçimlik Ders II Senior's Pool Elective II 3 5 2 2 0
Toplam 16 30 10 12 0
 Genel Toplam 159 240 118 54 16
3. YIL SEÇMELİ DERSLER (JUNIOR'S POOL COURSES) Ders Kodu Ders Adı (TR) Ders Adı (EN) Yerel Kredi AKTS T U L
CIV392  Demiryolu/Otoyol Tasarımı Design of Railway Systems/Highways 3 5 2 2 0
CIV394 İnşaat Mühendisliği Uygulamalarında Yenilikçi Malzemelerin Kullanımı Innovative Materials in Civil Engineering Applications 3 5 2 2 0
4. YIL SEÇMELİ DERSLER (SENIOR'S POOL COURSES) Ders Kodu Ders Adı (TR) Ders Adı (EN) Yerel Kredi AKTS T U L
CIV492 Yapı dinamiğinin İncelenmesi Investigating Dynamics of Structures 3 5 2 2 0
CIV493 Köprü Tasarımı Bridge Design 3 5 2 2 0
CIV494 Oturma Sorunu Settlement Issue 3 5 2 2 0
CIV495 Tünel Sorunu Tunnel Design 3 5 2 2 0
CIV496 Menfez Tasarımı Culvert Design 3 5 2 2 0
CIV497 Küçük Bir Hidroelektirk Santral ve Su Alma Ağzı Tasarımı Design of a Small Hydraulic Power Plant and a Diversion Weir 3 5 2 2 0
CIV498 Yapıların Sismik Performans Değerlendirmesi Seismic Performance Assesment of Buildings 3 5 2 2 0
CIV499 Mevcut Yapıların Güçlendirilmesi Retrofitting of Exiting Structures 3 5 2 2 0