İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Kadir Has Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Lisans Programı, günümüzde dünya çapında yaygınlaşan ve ekonominin önemli bir dinamosu haline gelen inşaat ve emlak sektöründe büyük önem kazanan iç mekân tasarımı sorunlarına, bu mekanları oluşturma, tasarlama, düzenleme, yenileme konularına odaklanır. Bu mekanların gerek teknik gerek estetik gerekse psikolojik, algısal ve davranışsal boyutlarına ilişkin araç, yöntem ve tekniklerine ilişkin bilgi aktarımını ve bu bilgilerle üretilen çözümleri içerir.

 

Programın amacı, proje tabanlı eğitim anlayışıyla dünya standartlarında nitelikli bir eğitim vererek,

  • Evrensel değerler ve yetkinliklerle donanmış,
  • Her türlü mekânsal ve yapısal probleme cesaretle eğilebilen, çok disiplinli ve projeye dayalı yaklaşımlarla çözüm getirebilen,
  • İç mimarlık ve çevre tasarımı için gerekli yazılım, donanım ve tasarım altyapısını edinmiş,
  • Mekân tasarımı, yapı bileşenleri, yapı malzemeleri, yapı detay çözümleri, aydınlatma, akustik, mimari ve grafik temsil, maket ve model yapımı, görselleştirme ve benzeri konularda, araştırma-geliştirme, tasarım, proje geliştirme ve yönetimi ile ilgili görevler alabilen iç mimarlar yetiştirmektir.

 

Yurtiçindeki tüm ve yurt dışındaki çoğu iç mimarlık programları, büyük bir kısmı zorunlu olan ayrı ayrı dersler halinde yapılandırılır. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Programımız ise,

  • Birinci yılda öğrenciye evrensel değer ve yetkinliklerin aktarılmasını,
  • İkinci yıldan itibaren akademik ve profesyonel yetkinliklere yönelik çalışmaların başlamasını,
  • Dört yıla yayılan, proje-tabanlı bir eğitim modelini

esas alır. Bu yaklaşımda öğretilecek konular, sektörle işbirliği içerisinde belirlenecek iç mimarlık uygulamalarından örneklere dayalı projeler aracılığı ile işlenir. Ders planının ikinci yarıyılından başlayarak her dönem öğrencinin bir ana proje yapması, bu projelerdeki hedefe varacak şekilde edinmesi gerekli formasyonu sorgulaması ve o dönem içerisinde öğreneceği konularla bunu edinmesi sağlanacaktır. Bu projelerin tanımlanmasında, yürütülmesinde ve değerlendirilerek notlandırılmasında programın endüstriyel paydaşları aktif olarak rol alacaklar. Sonuç olarak, programımız evrensel değerler ve yetkinliklerle donanmış öğrenci profili üzerine proje odaklı bir eğitim modeli ile iç mimarlık eğitimi verecek şekilde tasarlanmış yenilikçi bir programdır.


Sektörel İşbirlikleri

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü
1. YIL GÜZ YARIYILI
DERS KODU DERS ADI (TR) DERS ADI (EN) T U L ULUSAL KREDİ AKTS
KHAS101 Kökenler ve Sonuçları  Origins and Consequences  3 0 0 3 5
KHAS103 İnsanlık Tarihi  History of Humankind  3 0 0 3 5
KHAS105 Evrensel Değerler ve Etik  Universal Values and Ethics  3 0 0 3 5
KHAS107 Tasarım Design  3 0 0 3 5
KHAS109 Hesaplamalı Düşünme  Computational Thinking 3 0 0 3 5
TLL101 Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma 1 Critical Reading and Writing in Turkish 1  2 0 0 2 3
Yarıyıl Toplamı 17 0 0 17 28
1. YIL BAHAR YARIYILI
DERS KODU DERS ADI (TR) DERS ADI (EN) T U L ULUSAL KREDİ AKTS
KHAS110 Toplumsal Sorumluluk Projesi   Civic Responsibility Project  0 2 0 1 2
IAR101 İç Mimarlıkta Tasarım ve Temsile Giriş Introduction to Interior Design & Representation 3 6 0 6 12
IAR103 Temel Tasarım Basic Design 3 6 0 6 10
TLL102 Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma 2 Critical Reading and Writing in Turkish 2 2 0 0 2 3
  Çekirdek Seçmeli 1 Core Elective 1 3 0 0 3 5
Yarıyıl Toplamı 11 14 0 18 32
2. YIL GÜZ YARIYILI
DERS KODU DERS ADI (TR) DERS ADI (EN) T U L ULUSAL KREDİ AKTS
HST101 Modern Türkiye Tarihi 1 Modern History of Turkey 1 2 0 0 2 2
IAR201 İç Mimari Proje 1: Mekansal Birim Stüdyosu Interior Architecture Project 1: Spatial Unit Studio 3 6 0 6 10
IAR215 Bilgisayar Destekli Tasarım Computer Aided Design  2 2 0 3 4
IAR221 İç Mimarlık Tarihi History of Interior Architecture  3 0 0 3 4
IAR251 İç Mimari Tasarım Sistemleri 1: Bina Bileşenleri Interior Architecture Design Systems 1: Building Components 3 4 0 5 5
  Alan Seçmeli 1 Field Elective 1 3 0 0 3 5
Yarıyıl Toplamı 16 12 0 22 30
2. YIL BAHAR YARIYILI
DERS KODU DERS ADI (TR) DERS ADI (EN) T U L ULUSAL KREDİ AKTS
HST102 Modern Türkiye Tarihi 2 Modern History of Turkey 2 2 0 0 2 2
IAR202 İç Mimari Proje 2: Mekansal Sistem Stüdyosu Interior Architecture Project 2: Spatial System Studio 3 6 0 6 10
IAR216 İleri Düzey Bilgisayar Destekli Tasarım Advanced Computer Aided Design 2 4 0 4 6
IAR254  İç Mimari Tasarım Sistemleri 2:Yapı Malzemeleri Interior Architecture Design Systems :  Building Materials 3 4 0 5 7
  Alan Seçmeli 2 Field Elective 2 3 0 0 3 5
Yarıyıl Toplamı 13 14 0 20 30
3. YIL GÜZ YARIYILI
DERS KODU DERS ADI (TR) DERS ADI (EN) T U L ULUSAL KREDİ AKTS
IAR301 İç Mimari Proje 3: Mekansal Yeniden-Kullanım Stüdyosu Interior Architecture Project 3: Spatial Re-Use Studio  3 6 0 6 10
IAR370 Mimari Rölöve ve Restorasyon Architectural Survey and Restoration 3 0 0 3 6
IAR351 İç Mimari Tasarım Sistemleri 3: Bina Servisleri Interior Architecture Design Systems 3: Building Services  2 2 0 3 6
IAR299 Staj 1 Internship 1 0 0 0 0 3
  Serbest Seçmeli 1 Serbest Elective 1 3 0 0 3 5
Yarıyıl Toplamı 11 8 0 15 30
3. YIL BAHAR YARIYILI
DERS KODU DERS ADI (TR) DERS ADI (EN) T U L ULUSAL KREDİ AKTS
IAR302  İç Mimari Proje 4: İç Mekan-Kent Arayüzü Stüdyosu Interior Architecture Project 4: Interior-Urban Interface Studio 3 6 0 6 10
IAR306  İç Mimari Tasarım Sistemleri 4: Tesisat Interior Architecture Design Systems 4: Installation 2 2 0 3 5
IAR307  İç Mekan Donatıları 1: Mobilya Tasarım ve Uygulaması Equipments of Interior Space 1: Furniture Design & Application 2 4 0 4 5
  Alan Seçmeli 3 Field Elective 3 3 0 0 3 5
  Serbest Seçmeli 2 Free Elective 2 3 0 0 3 5
Yarıyıl Toplamı 13 12 0 19 30
4. YIL GÜZ YARIYILI
DERS KODU DERS ADI (TR) DERS ADI (EN) T U L ULUSAL KREDİ AKTS
IAR401 İç Mimari Proje 5: Sürdürülebilir İç Mekanlar Stüdyosu Interior Architecture Project 5: Sustainable Interiors Studio 3 6 0 6 10
IAR407 İç Mekan Donatıları 2: Mobilya Üretimi Equipments of Interior Space 2: Furniture Production 3 4 0 5 7
IAR417 İleri Sunum Ortamları Advanced Presentation Media 3 0 0 3 5
IAR399 Staj 2 Internship 2 0 0 0 0 3
  Serbest Seçmeli 3 Free Elective 3 3 0 0 3 5
Yarıyıl Toplamı 12 10 0 17 30
4. YIL BAHAR YARIYILI
DERS KODU DERS ADI (TR) DERS ADI (EN) T U L ULUSAL KREDİ AKTS
IAR402 İç Mimari Proje 6-Bitirme Projesi: Karmaşık İç Mekanlar Stüdyosu Interior Architecture 6-Final Project: Complex Interiors Studio 3 6 0 6 10
IAR427 Mesleki Pratik ve Etik Professional Practice and Ethics  2 2 0 3 5
  Alan Seçmeli 4 Field Elective 4 3 0 0 3 5
  Serbest  Seçmeli 4 Free Elective 4 3 0 0 3 5
  Serbest Seçmeli 5 Free Elective 5 3 0 0 3 5
Yarıyıl Toplamı 14 8 0 18 30
GENEL TOPLAM 107 78 0 146 240
ALAN SEÇMELİ DERSLER
DERS KODU DERS ADI (TR) DERS ADI (EN) T U L ULUSAL KREDİ AKTS
IAR341 Mimari Deneyler Architectural Experimentations 3 0 0 3 5
IAR343 İleri Düzey BDT Advanced CAD  3 0 0 3 5
IAR344 İç Mimarlıkta Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Designing User Experience in Interior Architecture  3 0 0 3 5
IAR345  Mimari Söylem ve Kuram  Architectural Discourse and Theory  3 0 0 3 5
IAR431 Çağdaş Mimari Söylem ve Eleştiri Contemporary Architectural Discourse and Criticism  3 0 0 3 5
IAR432 İnsan Davranışı ve Çevresel Tasarım Human Behaviour & Environmental Design  3 0 0 3 5
IAR441 Tasarım ve Sağlık Design and Health  3 0 0 3 5
IAR442 Tasarım Yöntemleri ve Pratikler Design Methods and Praxis 3 0 0 3 5
IAR443 Mekanı Anlamak Understanding Space  3 0 0 3 5