Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Lisans programı, “stratejik iletişim çağının uzmanlarının” yetiştirilmesine olanak verecek şekilde yeniden tasarlanmıştır.

Programın amacı, proje tabanlı eğitim anlayışıyla, kurumların, şirketlerin ve bireylerin, gerek kamu, özel sektör ve medya ile, gerekse kendi içlerinde yürüttüğü iletişim süreçlerinin stratejik olarak yönetilmesini kapsamaktadır.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım programında,

  • İçerik üretme, yayma ve sürdürme için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplayabilen ve bunları yazılı ve sözlü sunum yoluyla iletebilen,
  • Siyasal iletişim, kurumsal iletişim ve dijital iletişim gibi Halkla İlişkilerin farklı yönelimleri doğrultusunda sektörde ayrıştırıcı olacak ve rekabet gücünü artıracak bilgi ve stratejik becerilere sahip olan,
  • Halkla İlişkilerin sosyal yaşam, iş, siyaset gibi farklı alanlarda yarattığı dönüşüme ilişkin uzmanlaşmış analitik ve eleştirel düşünce geliştirebilen, ve bu konuda araştırma becerisi gösterebilen uzmanlar yetişmektedir.

Bölümümüz,

  • Birinci yılda öğrenciye evrensel değer ve yetkinliklerin aktarılmasını,
  • İkinci yıldan itibaren öğrencinin uzmanlaşmak istediği alanlara yönelik akademik ve profesyonel yetkinliklere yönelik bir temel oluşturulmasını,
  • Üçüncü ve dördüncü yılda ise proje-tabanlı bir eğitim modelini esas alır.

Proje-tabanlı eğitim modelinde öğrenciler, bölümümüzün işbirliği içinde olduğu kurumlar ve şirketler ile birlikte yürütülen projelere entegre edilirler. Dersler, örneklere dayalı projeler aracılığıyla işlenir. Programımız, öğrencilerin üçüncü sınıftan itibaren her dönem en az iki proje üzerinde çalışmalar yürütecekleri şekilde tasarlanmıştır. Projeler, öğrencilerin sektörün sürekli gelişen ve değişen yapısına entegre olarak en son gelişmeleri takip etmelerini ve halkla ilişkilerin çeşitli alanlarında beceri ve yetkinlik kazanmalarını sağlayacaktır.


Sektörel İşbirlikleri

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü
1. YIL GÜZ YARIYILI
DERS KODU DERS ADI (TR) DERS ADI (EN) T U L KR AKTS 
KHAS101 Kökenler ve Sonuçları  Origins and Consequences  3 0 0 3 5
KHAS103 İnsanlık Tarihi  History of Humankind 3 0 0 3 5
KHAS 105 Evrensel Değerler ve Etik  Universal Values and Ethics 3 0 0 3 5
KHAS 107 Tasarım Design 3 0 0 3 5
KHAS109 Hesaplamalı Düşünme  Computational Thinking 3 0 0 3 5
TLL101 Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma 1 Critical Reading and Writing in Turkish 1 2 0 0 2 3
Yarıyıl Toplamı # 0 0 17 28
1. YIL BAHAR YARIYILI
DERS KODU DERS ADI (TR) DERS ADI (EN) T U L KR AKTS 
KHAS110 Toplumsal Sorumluluk Projesi   Civic Involvement Projects 0 2 0 1 2
TLL102 Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma 2 Critical Reading and Writing in Turkish 2 2 0 0 2 3
COMM102 Temel Yapım Audiovisual Production 2 2 0 3 5
COMM104 Medya ve İletişim Media and Communication 2 2 0 3 5
PUB102 Stratejik İletişimin ve Halkla İlişkilerin Temelleri Principles of Strategic Communication and PR 2 4 0 4 7
  Çekirdek Seçmeli 1 Core Elective 1 3 0 0 3 5
  Çekirdek Seçmeli 2 Core Elective 2 3 0 0 3 5
Yarıyıl Toplamı # 10 0 19 32
2. YIL GÜZ YARIYILI
DERS KODU DERS ADI (TR) DERS ADI (EN) T U L KR AKTS 
HST101 Modern Türkiye Tarihi 1 Modern History of Turkey 1 2 0 0 2 2
COMM201 Görsel Kültür Audiovisual Culture 2 2 0 3 5
PUB201 Halkla İlişkilerde Sosyal ve Ekonomik Konular Social and Economic Issues in PR 2 2 0 3 6
  Alan Seçmeli 1 Field Elective 1 2 2 0 3 5
  Serbest Seçmeli 1 Free Elective 1 1 4 0 3 5
  Serbest Seçmeli 2 Free Elective 2 1 4 0 3 5
Yarıyıl Toplamı # 14 0 17 28
2. YIL BAHAR YARIYILI
DERS KODU DERS ADI (TR) DERS ADI (EN) T U L KR AKTS 
HST102 Modern Türkiye Tarihi 2 Modern History of Turkey 2 2 0 0 2 2
COMM202 Medyada Özgürlükler ve Haklar Media Freedom and Rights 2 2 0 3 5
PUB202 Stratejik Kurumsal Halkla İlişkiler Strategic Corporate PR 2 2 0 3 5
PUB204 Stratejik Siyasal İletişim Strategic Political Communication 2 2 0 3 5
  Alan Seçmeli 2 Field Elective 2 2 2 0 3 5
  Serbest Seçmeli 3 Free Elective 3 1 4 0 3 5
  Serbest Seçmeli 4 Free Elective 4 1 4 0 3 5
Yarıyıl Toplamı # 16 0 20 32
3. YIL GÜZ YARIYILI
DERS KODU DERS ADI (TR) DERS ADI (EN) T U L KR AKTS 
PUB301 Kampanya Tasarımı ve Yönetimi Campaign Design and Management  2 8 0 6 10
PUB303 Stratejik Dijital Halkla İlişkiler Strategic Digital PR 2 2 0 3 5
  Alan Seçmeli 3 Field Elective 3 1 4 0 3 6
  Alan Seçmeli 4 Field Elective 4 1 4 0 3 6
  Serbest Seçmeli 5 Free Elective 5 1 4 0 3 5
Yarıyıl Toplamı 7 22 0 18 32
3. YIL BAHAR YARIYILI
DERS KODU DERS ADI (TR) DERS ADI (EN) T U L KR AKTS 
PUB302 Risk ve Kriz Yönetimi Risk and Crisis Management 2 8 0 6 10
  Alan Seçmeli 5 Field Elective 5 1 4 0 3 6
  Alan Seçmeli 6 Field Elective 6 1 4 0 3 6
  Alan Seçmeli 7 Field Elective 7 1 4 0 3 6
Yarıyıl Toplamı 5 20 0 15 28
4. YIL GÜZ YARIYILI
DERS KODU DERS ADI (TR) DERS ADI (EN) T U L KR AKTS 
COMM401 Mezuniyet Projesi 1 Senior Project 1 2 6 0 5 8
  Alan Seçmeli 8 Field Elective 8 1 4 0 3 6
  Alan Seçmeli 9 Field Elective 9 1 4 0 3 6
  Alan Seçmeli 10 Field Elective 10 1 4 0 3 6
  Serbest Seçmeli 6 Free Elective 6 1 4 0 3 6
Yarıyıl Toplamı 6 22 0 17 32
4. YIL BAHAR YARIYILI
DERS KODU DERS ADI (TR) DERS ADI (EN) T U L KR AKTS 
COMM402 Mezuniyet Projesi 2 Senior Project 2 2 8 0 6 10
  Alan Seçmeli 11 Field Elective 11 1 4 0 3 6
  Alan Seçmeli 12 Field Elective 12 1 4 0 3 6
  Alan Seçmeli 13 Field Elective 13 1 4 0 3 6
Yarıyıl Toplamı 5 20 0 15 28
GENEL TOPLAM # ## 0 138 240
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ ALAN SEÇMELİ DERSLER
DERS KODU DERS ADI (TR) DERS ADI (EN) T U L KR AKTS 
PUB203 Siyasa Yapımı ve Analizi Policy Making and Analysis 2 2 0 3 5
PUB206 Retorik ve Topluluk Önünde Konuşma Rhetoric and Public Speaking 2 2 0 3 5
PUB208 Hikaye Anlatımı Storytelling 2 2 0 3 5
PUB304 İtibar ve Algı Yönetimi Reputation and Perception Management  1 4 0 3 6
PUB305 Halkla İlişkiler Sektörleri: Spor, Eğlence ve Finans PR Sectors: Sports, Entertainment, and Finance  1 4 0 3 6
PUB306 Dijital Halkla İlişkilerde Konular Issues in Digital PR  1 4 0 3 6
PUB307 Siyasal Halkla İlişkilerde Konular Issues in Political PR  1 4 0 3 6
PUB401 Kurum İçi İletişim Internal Communication 1 4 0 3 6
PUB402 Sağlık İletişimi Health Communication  1 4 0 3 6
PUB403 Sosyal Farkındalık, Sorumluluk ve Yenilik Social Awareness, Responsibility, and Innovation  1 4 0 3 6
COMM302 Özel Proje Special Project 0 2 0 1 3
COMM404 Portfolyo Portfolio 0 2 0 1 3