Görsel İletişim Tasarımı

Kadir Has Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Lisans Programı, görselliğin ön planda olduğu günümüz iletişim medyası uygulamalarını tasarlayan profesyoneller yetiştirir. Görsel iletişim tasarımı uygulamaları için yaratıcı anlayışı temel alan bölüm dersleri; görselliğin tarihsel ve kavramsal çerçevesini medya tasarım teknolojileri kullanımı bilgisiyle birleştirmektedir.  

 Programın amacı, proje tabanlı eğitim anlayışıyla dünya standartlarında nitelikli bir formasyon vererek,

  • Evrensel değerler ve yetkinliklerle donanmış,
  • Görsel İletişim medyası tasarım teknolojilerine hakim ve bu teknolojilere yön veren,
  • Görsel İletişim Tasarımı kültürü, tarihsel gelişimi ve kavramları hakkında eleştirel altyapı edinmiş ve analiz kabiliyeti aktif,
  • Görsel İletişim medyası tasarımı konusunda araştırma, proje geliştirme ve yönetimi ile ilgili görevler alabilen profesyoneller yetiştirmektir.

Görsel İletişim Tasarımı Bölümümüz lisans ders programı proje tabanlı eğitim yapılandırılmasında,

  • Birinci yılda öğrenciye evrensel değer ve yetkinliklerin aktarılmasını,
  • İkinci yıldan itibaren akademik ve profesyonel yetkinliklere yönelik çalışmaların başlamasını,
  • Dört yıla yayılan, proje-tabanlı bir eğitim modelini esas alır.

Bu yaklaşımda öğretilecek konular, sektör ile işbirliği içerisinde belirlenecek görsel iletişim tasarımı uygulamalarından örneklere dayalı projeler aracılığı ile işlenir. Ders planının ikinci yarıyılından başlayarak her dönem öğrencinin en az iki proje yapması, bu projelerde dönem içinde öğreneceği konuları uygulamalı olarak deneyimlemesi ve eleştirel görüş edinmesi hedeflenmiştir. Bu projelerin tanımlanmasında, yürütülmesinde ve değerlendirmesinde programın kurumsal ve sektörel paydaşları aktif olarak rol alacaktır. Böylelikle; lisans eğitimimiz evrensel değer ve yetkinlikler temelinde proje odaklı eğitim modelini görsel iletişim tasarımıyla birleştiren çağdaş bir programdır.


Sektörel İşbirlikleri

GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ PROJE   TABANLI MÜFREDATI
1. YIL GÜZ YARIYILI
DERS   KODU
DERS   ADI (TR)
DERS   ADI (EN)
T
U
L
KR
AKTS 
KHAS101
Kökenler   ve Sonuçları 
Origins   and Consequences 
3
0
0
3
5
KHAS103
İnsanlık   Tarihi 
History   of Humankind
3
0
0
3
5
KHAS105
Evrensel   Değerler ve Etik 
Universal   Values and Ethics
3
0
0
3
5
KHAS107
Tasarım
Design
3
0
0
3
5
KHAS109
Hesaplamalı   Düşünme 
Computational   Thinking
3
0
0
3
5
TLL101
Türkçe   Eleştirel Okuma ve Yazma 1
Critical   Reading and Writing in Turkish 1
2
0
0
2
3
Yarıyıl Toplamı
17
0
0
17
28
1. YIL BAHAR YARIYILI
DERS   KODU
DERS   ADI (TR)
DERS   ADI (EN)
T
U
L
KR
AKTS 
KHAS110
Toplumsal   Sorumluluk Projesi
Civic   Involvement Projects
0
2
0
1
2
TLL102
Türkçe   Eleştirel Okuma ve Yazma 2
Critical   Reading and Writing in Turkish 2
2
0
0
2
3
COMM102
Temel   Yapım
Audiovisual   Production
2
2
0
3
5
VCD100
Tasarımın Temelleri
Design Basics
2
2
0
3
6
VCD112
Görsel İletişim   Tasarımı Esasları
VCD Elementals
2
2
0
3
6


Çekirdek   Seçmeli 1
Core   Elective 1
3
0
0
3
5


Çekirdek   Seçmeli 2
Core   Elective 2
3
0
0
3
5
Yarıyıl Toplamı
14
8
0
18
32
2. YIL GÜZ YARIYILI
DERS   KODU
DERS   ADI (TR)
DERS   ADI (EN)
T
U
L
KR
AKTS 
HST101
Modern   Türkiye Tarihi 1
Modern   History of Turkey 1
2
0
0
2
2
COMM201
Görsel   Kültür
Audiovisual   Culture
2
2
0
3
5
VCD207
Sanat ve Tasarım   Tarihi
Art and Design   History
2
2
0
3
5
VCD209
Tipografi
Typography
2
2
0
3
6

Alan   Seçmeli 1
Field Elective 1
1
4
0
3
6


Serbest   Seçmeli 1
Free Elective 1
1
4
0
3
6
Yarıyıl Toplamı
10
14
0
17
30
2. YIL BAHAR YARIYILI
DERS   KODU
DERS   ADI (TR)
DERS   ADI (EN)
T
U
L
KR
AKTS 
HST102
Modern   Türkiye Tarihi 2
Modern   History of Turkey 2
2
0
0
2
2
COMM202
Medyada   Özgürlükler ve Haklar
Media   Freedom and Rights
2
2
0
3
5
VCD208
Multimedya Üretimi
Multimedia   Production
2
2
0
3
6
VCD210
Tasarım Kuramları
Design Theory
2
2
0
3
5
VCD212
Etkileşim Tasarımı
Interaction Design
2
2
0
3
6

Serbest   Seçmeli 2
Free   Elective 2
1
4
0
3
6
Yarıyıl Toplamı
11
12
0
17
30
3. YIL GÜZ YARIYILI
DERS   KODU
DERS   ADI (TR)
DERS   ADI (EN)
T
U
L
KR
AKTS 
VCD319
Hareketli Grafik
Motion Graphics
2
2
0
3
5
VCD321
Görsel Kültür   Analizi
Visual Culture   Analysis
2
2
0
3
5
VCD323
Tasarım Atölyesi 1
Design Workshop 1
2
6
0
5
8


Alan   Seçmeli 2
Field Elective 2
1
4
0
3
6


Serbest   Seçmeli 3
Free Elective 3
1
4
0
3
6
Yarıyıl Toplamı
8
18
0
17
30
3. YIL BAHAR YARIYILI
DERS   KODU
DERS   ADI (TR)
DERS   ADI (EN)
T
U
L
KR
AKTS 
VCD320
Tasarım Atölyesi 2
Design Workshop 2
2
6
0
5
8
VCD322
Görsel İletişim   Araştırmaları
Visual Communication   Research
2
2
0
3
5


Alan   Seçmeli 3
Field   Elective 3
1
4
0
3
6


Alan   Seçmeli 4
Field   Elective 4
1
4
0
3
5


Serbest   Seçmeli 4
Free   Elective 4
1
4
0
3
6
Yarıyıl Toplamı
7
20
0
17
30
4. YIL GÜZ YARIYILI
DERS   KODU
DERS   ADI (TR)
DERS   ADI (EN)
T
U
L
KR
AKTS 
COMM401
Mezuniyet   Projesi 1
Senior   Project 1
2
6
0
5
8


Alan   Seçmeli 5
Field   Elective 5
1
4
0
3
6


Alan   Seçmeli 6
Field   Elective 6
1
4
0
3
6


Alan   Seçmeli 7
Field   Elective 7
1
4
0
3
5


Serbest   Seçmeli 5
Free   Elective 5
1
4
0
3
5
Yarıyıl Toplamı
6
22
0
17
30
4. YIL BAHAR YARIYILI
DERS   KODU
DERS   ADI (TR)
DERS   ADI (EN)
T
U
L
KR
AKTS 
COMM402
Mezuniyet   Projesi 2
Senior   Project 2
2
8
0
6
10


Alan   Seçmeli 8
Field   Elective 8
2
4
0
4
7


Alan   Seçmeli 9
Field   Elective 9
2
4
0
4
7


Alan   Seçmeli 10
Field   Elective 10
1
4
0
3
6
Yarıyıl Toplamı
7
20
0
17
30
GENEL TOPLAM
80
114
0
137
240
GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ PROJE   TABANLI MÜFREDATI ALAN SEÇMELİ DERSLER
DERS   KODU
DERS   ADI (TR)
DERS   ADI (EN)
T
U
L
KR
AKTS 
VCD213
Çizim ve   Tasarım
Drawing   for Design
2
2
0
3
6
VCD214
Arayüz   ve Deneyim Tasarımı
UI / UX   Design
2
2
0
3
6
VCD 215
Videografi
Videography
1
4
0
3
6
VCD216
Fotografi
Photography
2
2
0
3
6
VCD217
Storyboard
Storyboarding
2
2
0
3
6
VCD218
Yayın   Tasarımı
Publication   Design
2
2
0
3
6
VCD220
Yaratıcı   Kodlama
Creative   Coding
2
2
0
3
6
VCD222
Dijital   Grafik
Digital   Graphics
1
4
0
3
6
VCD325
3B   Dijital Tasarım
3D   Digital Design
2
2
0
3
5
VCD326
İnfografik   Tasarımı
Infographic   Design
1
4
0
3
6
VCD327
Dijital   İllüstrasyon
Digital   Illustration
2
2
0
3
5
VCD328
Animasyon   Tasarımı
Animation   Design
2
2
0
3
5
VCD329
Yazılım   Tasarımı
Software   Design
1
4
0
3
6
VCD331
Çizgi   Roman Tasarımı
Graphic   Novel Design
1
4
0
3
6
VCD423
Kullanıcı   Deneyimi Projesi
UX   Project
1
4
0
3
6
VCD424
Şehir   Atölyesi
City Workshop
2
4
0
4
7
VCD425
Multimedya   Projesi
Multimedia   Project
1
4
0
3
6
VCD426
Etkileşimli   Medya Tasarımı
Interactive   Media Design
2
4
0
4
7
VCD428
Küratorlük
Curatorship
2
4
0