Kadir Has Üniversitesi | Kadir Has Üniversitesi

Günümüzde üniversite, öğrencinin evrensel değerlerle bezenip, zamanın gerektirdiği tüm yetkinliklerle donatılıp, özgür bir bireye dönüştürüldüğü entelektüel bir yer olmalıdır. Sadece belli konularda uzmanlık eğitiminin verildiği bir yer olması yeterli değildir. Bu vizyonla geliştirdiğimiz “Kadir Has Üniversitesi Yeni Eğitim Modeli” ile geleneksel üniversite modellerini yıkarak, tamamen özgün, geleceğin dünyasına şekil ve yön verecek mezunları yetiştiren yepyeni bir eğitim modeli sunuyoruz.

BİRİNCİ YIL
Çekirdek Program
Evrensel değerlerin aktarıldığı, çağımızın tüm yetkinliklerinin kazandırıldığı, sorgulayıcı ve özgürce düşünen bireyin ihtiyacı olan her türlü sorgulama ve düşünme biçimlerinin sunulduğu bir yıllık çekirdek müfredat
Tüm fakültelerin katılımı ile hazırlanan 100% özgün dersler
Geleneksel sınav yöntemlerinin uygulanmadığı bir ölçme-değerlendirme sistemi
Öğrencinin aktif katılımının sağlandığı, öğretim üyelerinin “mentor” olduğu bir ders yapısı
Sosyal sorumluluk projeleri ile yaşadığı topluma ve gezegene duyarlı bir birey
Hedef, evrensel insani değerler ve yetkinliklerle yetişen dünya vatandaşı öğrenciler

Birinci sınıfın ilk döneminde ortak 6 ders alacak öğrenciler aynı zamanda bir de sosyal sorumluluk projesi geliştirerek uygulamaya geçiriyor. İkinci dönemde ise ortak alabilecekleri “Matematiği Anlamak” dersinin yanı sıra kendi bölümlerinin hazırlayarak ortak bir havuzda sunduğu dersler arasından seçerek kendi alan derslerine doğru bir geçiş yapıyorlar.

"Öğrenci ve insan odaklı, bireyin müthiş potansiyeline inanan, yaratıcı bir akılla geliştirilmiş yeni ölçme ve değerlendirme sistemlerine dayalı bir müfredatla yeni bir eğitim modeli"
ornek-ders
ornek-ders
İnsanlık Tarihi
Bu ders, medeniyet, bilim, tarih, zaman, uzay, mit, din, birey, toplum, aile, devlet, ulus, toplumsal cinsiyet, kültür ve küreselleşme gibi kavramların içeriğine ve toplumsal bağlamlarına odaklanır.
ornek-ders
Problem Çözmede Hesaplamalı Düşünme
Giderek karmaşık hale gelen problemleri çözebilecek algoritmik düşünme yetisini öğrencilere vermeyi hedefleyen bir ders.
ornek-ders
Kökenler ve Sonuçlar
Temel bilimlerde dünyayı ve gündelik yaşamı değiştiren buluşları, dönüşümleri, eşik oluşturan özellikleri ve sebep-sonuç ilişkileri ile tartışmaya açmayı hedefleyen bir ders.
ornek-ders
İnsani Değerler ve Etik
Çok farklı eğitim ve yetişme geçmişi ile gelen öğrencilerimizi KHAS Evrensel İnsani Değerler ve Yetkinliklerini aktararak bir dünya vatandaşına dönüştürmeyi hedefliyoruz.
ornek-ders
Tasarım
Bu dersin amacı öğrencilere tasarım ve tasarım kültürünü farklı perspektiflerden tanıtmaktır.
Proje Tabanlı Eğitim Modeli

Birinci yıl Çekirdek Program kapsamında eğitimlerine başlayan olan öğrencilerimiz, 2. sınıftan itibaren proje tabanlı bir eğitim modeli ile ihtiyaç duydukları tüm teorik bilgileri ve uygulama becerilerini proje geliştirme ve uygulama süreçleri içerisine yedirilmiş bir şekilde edinirler.

ortak-cekirdek
Öğrenciler ezberleyerek değil deneyimleyerek öğrenecekler
Günümüzün dünyasında değişen nesillerle birlikte onların öğrenme biçimleri de değişiyor. Sadece bir tıkla ulaşabilecekleri bilgileri ezberletmeye dayalı eğitim modeli artık miadını doldurdu. Öğrencilerimizin beyinlerini bilgi yüklemek için değil, bilgi üretmek için kullanmalarını istiyoruz.
Bu yaklaşımda öğretilecek tüm akademik konular, birer projeye yönelik ve projeye uyarlanmış modüller içerisinde işlenmektedir. Ders planının ikinci yarıyılından başlayarak her dönem öğrencinin en az iki proje yapması, bu projelerdeki hedefe varacak şekilde edinmesi gerekli formasyonu sorgulaması ve o dönem içerisinde öğreneceği konularla bunu edinmesi sağlanır. Her bir proje için öğrencinin bir akademik “mentor”u, bir de sektörün önemli temsilcilerinde çalışan mühendis “mentor”u bulunur. Bu projelerin tanımlanmasında, yürütülmesinde ve değerlendirilerek notlandırılmasında programın endüstriyel paydaşları aktif olarak rol alır.
Devamını Oku
Proje Tabanlı Eğitim Modeli
Bu eğitim modeli ile yaparak öğrenen ve öğrendiğini hemen uygulama fırsatı bulduğu için bilgilerini hızlıca pekiştiren, yetkinliklerini sürekli geliştiren öğrenciler yetiştiririz.
ortak-cekirdek
İnşaat Mühendisliği
YENİ BÖLÜMLER
İnşaat Mühendisliği
Kadir Has Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Lisans Programı, “yenilikçi çözümlerin ve teknolojilerin geliştirilmesi için güncel gelişmelere vakıf inşaat mühendislerinin” yetiştirilmesine olanak verecek şekilde tasarlanmış bir programdır.
2019-2020 akademik yılında 100% burslu 20 öğrenci alınmıştır.
Detaylı Bilgi
İnşaat Mühendisliği
YENİ BÖLÜMLER
Mekatronik Mühendisliği
Kadir Has Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Lisans Programı, günümüzde büyük önem kazanan ve makine, elektronik ve yazılım alanlarının sinerjik bir bileşimine ihtiyaç duyulan sensör teknolojileri, robotik, otomasyon gibi uygulamalara ağırlık veren konuları içermektedir.
2019-2020 akademik yılında 100% burslu 20 öğrenci alınmıştır.
Detaylı Bilgi
ortak-cekirdek
YENİ BÖLÜMLER
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
2019 yılından itibaren tamamen özgün bir eğitim modeline geçilen bölümde, birinci sınıfta tüm öğrenciler, ortak bir çekirdek eğitim programı alırlar. Evrensel değerlerle harmanlanmış, kendisinin ve çevresinin farkında, toplumsal sorumluluk hassasiyetini özümsemiş bireyler olarak ikinci sınıftan itibaren, proje ağırlığının giderek arttığı yeni bir mühendislik programı uygulanır. Projelerle desteklenen dersler ve sektörel işbirlikleriyle yürütülen özel projeler sayesinde mühendislik ve araştırma süreçlerinde uzmanlaşan mezunlar yetiştirilir.
2019-2020 akademik yılında 100% burslu 10 öğrenci, %75 burslu 20 öğrenci alınmıştır
Detaylı Bilgi
Yeni eğitim modelimizi rektörümüzden dinleyin
Rektörümüz Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz, KHAS Yeni Eğitim Modeli’ni anlatıyor: “Bu öğretim modeli ile öğrencilerimize insan odaklı, bireyin müthiş potansiyeline inanan, yaratıcı bir akılla geliştirilmiş yeni ölçme ve değerlendirme sistemlerine dayalı bir müfredatla biçimlenen yeni bir eğitim modeli sunuyoruz.”
ortak-cekirdek